mainImage

Werven van jeugdbeschermers wil niet lukken in Rotterdam

21 september 2022, 10:26 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond heeft gekozen voor een Beheerteam om het aanhoudende tekort aan individuele beschermers het hoofd te kunnen bieden. JBRR zet daarmee in op structurele verlaging van de werkdruk, aangezien juist die werkdruk de meest genoemde reden is om de organisatie te verlaten. Daarnaast wordt ingezet op het werven van (aspirant-) jeugdbeschermers en verlaging van het ziekteverzuim. Het Beheerteam is in juli gestart.

Niet alleen Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond kampt met een hoog verloop. Het is een landelijke tendens. De wachttijden van kwetsbare kinderen op een jeugdbeschermer in de regio Rijnmond lopen op tot 60 dagen. Dit terwijl een gezin met een ondertoezichtstelling binnen 5 dagen een vaste jeugdbeschermer toegewezen moet krijgen.

‘’Behalve met een hoge werkdruk ervaren jeugdbeschermers ook een steeds grotere maatschappelijke druk. Ze komen veelvuldig negatief in het nieuws, bijvoorbeeld wanneer het gaat om uithuisplaatsingen. Deze soms zeer negatieve toon over hun werk maakt het allemaal extra complex’’, aldus zorgwethouder Struijvenberg in reactie op vragen van raadslid Vonk (CU).

Het werven van nieuwe medewerkers in de huidige arbeidsmarktsituatie een meer dan lastige opgave.

 


Foto: ANP