Wethouder bevraagt moslima’s over straatintimidatie

30 May 2021, 19:30 uur
Politiek
mainImage

Het college in Rotterdam gaat in de toekomst vaker in gesprek met moslima’s over hun ervaringen met (seksuele) straatintimidatie. Wethouder Wijbenga vindt dit nodig om de juiste maatregelen te kunnen nemen.

''Het brengt ons bovendien tot nieuwe ideeën'', schrijft hij aan de gemeenteraad. Hij nam recent ‘’gezien de gevoeligheid van het onderwerp’’ zelf het voortouw. Eerdere gesprekken in persoon waren onmogelijk geweest vanwege corona.

Opvallend vond Wijbenga dat het voor de deelnemers aan de meeting niet altijd duidelijk is of de intimidatie te maken heeft met hun vrouw-zijn of met hun religie.

Moslima’s ondervinden vooroordelen over hun hoofddoek, worden geconfronteerd met discriminerende opmerkingen op straat en hebben de wethouder ook een geval van discriminatie op de arbeidsmarkt gemeld.

‘’Daarnaast blijkt ook het onderscheid tussen een compliment en een belediging, vooral voor vrouwen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, soms lastig te maken’’, aldus Wijbenga.

Intimidatie komt niet alleen op straat voor, maar ook online. ‘’Op social media gebeurt veel, waar ouders van (jonge) kinderen vaak geen zicht op hebben. Uitlokking en groepsdruk spelen een grote rol’’, laat Wijbenga weten. ‘’Het beeld wordt geschetst dat jongens niet of niet voldoende worden aangesproken op hun gedrag, terwijl meisjes thuis in de problemen kunnen komen als zij bijvoorbeeld slachtoffer zijn geworden van exposing.’’ (*)

Wijbenga laat weten dat de uitkomsten van het gesprek niet representatief zijn, maar wel duidelijk maken dat mannen (zoals Imams) een belangrijke rol kunnen spelen bij de aanpak van het probleem, maar ‘’ook via school en de sportclub kunnen jongeren en ouders worden voorgelicht en aangesproken.’’

De signalen benadrukken in zijn ogen het belang van een integrale aanpak en nauwe samenwerking met antidiscriminatiebureau Radar en het online jongerenwerk.

(*) Het exposen, het meest bekend onder de term wraakporno, gebeurt voornamelijk door ex-partners met de intentie om de reputatie van vrouwen te schaden.