Wethouder gaat alcoholreclames in Rotterdam niet aanpassen

30 January 2022, 16:13 uur
Politiek
mainImage
Rotterdam
Karremans

Er komt geen aangepast beleid voor alcoholreclame in Rotterdam op plaatsen en tijden waar minderjarigen komen. VVD-wethouder Karremans heeft daarop geantwoord dat dit onbegonnen werk is.

‘’Minderjarigen verblijven namelijk op elk moment in bijna de gehele buitenruimte van de gemeente Rotterdam. Een dergelijke aanpak komt dus feítelijk neer op een permanent verbod voor dit soort reclame in bijna de gehele stad, waartegen ons college zich eerder in hogervermelde brief al duidelijk heeft uitgesproken’’, laat hij weten.

De Nederlandse Reclame Code bestaat uit regels waaraan een reclame-uiting moet voldoen. Deze landelijke wetgeving ziet streng toe op alcoholreclame in de buitenruimte met het accent op reclamerestricties voor de jeugd. ‘’Alle reclame-contractanten hebben zich al te houden aan deze regelgeving’’, aldus Karremans. ‘’Rotterdam volgt de wettelijke bepalingen van de Nederlandse Reclame Code en blijft dat zo doen.’’