Wethouder geeft toe: Woonbron faalde voor bewoners Heindijk

20 April 2024, 18:26 uur
Politiek
mainImage
Jerry Lussenburg

Het incident met de naheffingen voor verwarming aan de Heindijk heeft betrekking op de huurders van vier woongebouwen met blokverwarming van woningcorporatie Woonbron die sinds september 2022 aangesloten zijn op stadsverwarming. Na deze overgang zijn de voorschotbedragen voor verwarming door Woonbron onvoldoende aangepast op de nieuwe situatie. De verwijtende verklaring komt van wethouder Zeegers in een brief aan de wijkraad Groot- en Oud-IJsselmonde, die om opheldering had gevraagd.

‘’Woonbron had op dat moment nog een gunstig gascontract van voor de gascrisis dat nog doorliep tot en met 2023. Bij de overstap op stadsverwarming gingen deze woongebouwen over van dat gunstige gascontract naar de op dat moment marktconforme warmtetarieven. Woonbron heeft de voorschotbedragen hierop niet aangepast, wat uiteindelijk heeft geleid tot de genoemde naheffingen’’, aldus Zeegers.

Het gunstige gascontract van Woonbron is ondertussen ook afgelopen. De kosten voor blokverwarming met gas en met stadsverwarming zijn nu nagenoeg gelijk. Huurders betalen nu in beide gevallen gemiddeld genomen dezelfde voorschotbedragen. De huurders aan de Heindijk hebben wel een jaar korter van het nog gunstige gascontract kunnen profiteren.

Vattenfall was de warmteleverancier, maar Woonbron is verantwoordelijk voor het correct vaststellen en incasseren van de voorschotbedragen. Het falende Woonbron heeft beloofd voortaan korter vóór de overstap van gas naar stadswarmte een berekening van de stookkosten in beide situaties maken. ‘’Zij zullen daarbij scherper zijn op het voorschot stookkosten dat huurders betalen, en of dat wel voldoende is. Als dat nodig is zal Woonbron de voorschotten sneller aanpassen en naar huurders uitleg geven over het hoe en waarom van deze wijzigingen’’, zegt Zeegers.

Ook hebben huurders van Woonbron vanaf eind februari dit jaar toegang gekregen tot een ‘verbruiksmanager’. Dat is een app waarmee zij zelf hun warmteverbruik in de gaten kunnen houden. Dit geeft huurders de mogelijkheid zelf maatregelen te nemen als ze zien dat hun warmteverbruik erg hoog is. Woonbron heeft aangegeven dat de incassoprocedure voor het innen van de naheffingen voorlopig is stopgezet in afwachting van mogelijke oplossingen waarover Woonbron nog in gesprek is met warmteleverancier Vattenfall.