Dagblad010 | Wethouder GroenLinks sponsort burgergeluidsmeting vliegveld
mainImage

Wethouder GroenLinks sponsort burgergeluidsmeting vliegveld

Inzet: wethouder Bokhove
21 september 2021, 16:54 uur
Politiek

Binnenkort kunnen omwonenden van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport met professionele ondersteuning zelf vliegtuiggeluid gaan meten. De Rotterdamse fractie van GroenLinks vindt dit een belangrijke stap in de strijd die omwonenden al jaren voeren voor erkenning van de geluidsoverlast.

‘’De door het vliegveld gehanteerde modellen gaan steevast uit van minder geluid dan in werkelijkheid wordt ervaren. Metingen moeten meer duidelijkheid gaan verschaffen’’, aldus raadslid Jeroen Postma van GroenLinks, die eraan herinnert dat de Provinciale Staten van Zuid Holland al in februari 2019 het initiatief nam voor een Burgermeetnet. Nu tweeënhalf jaar later stellen gedeputeerde de Zoete (CU-SGP) van Zuid-Holland en de Rotterdamse Wethouder Bokhove (GroenLinks) budget beschikbaar om die meting samen bewoners op te zetten.

“Te veel bewoners gaan gebukt onder geluidsoverlast van laag overkomende vliegtuigen. Goede, onafhankelijke metingen van geluid zijn een eerste stap om die overlast terug te dringen”, zegt Postma, wiens mededeling ook als muziek in de oren zal klinken bij raadslid Segers-Hoogendoorn van het CDA. Ook hij wijst voortdurend op de nadelige effecten van de luchthaven.   

Op dit moment wordt de geluidshinder berekend aan de hand van modellen. Maar die weerspiegelen niet altijd de feitelijke omstandigheden, meent Postma: “Het zou goed zijn als de uitkomsten van het Burgermeetnet ook gebruikt gaan worden om deze modellen beter te maken.”

GroenLinks is kritisch over de onwil van RTHA zelf om mee te werken aan het Burgermeetnetwerk.