mainImage

Wethouder noemt Aboutaleb 'niet bepaald een teamplayer'

Van Gils (rechts) bij zijn benoeming drie jaar geleden
22 mei 2022, 11:24 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Wethouder Arjan van Gils die na de vorming van een nieuwe coalitie in Rotterdam en de komst van een nieuwe ploeg wethouders met pensioen gaat, heeft in een afscheidsinterview in het AD afgerekend met het huidige college van B&W. Als oud-gemeentesecretaris van Enschede, Amsterdam en Rotterdam zegt hij veel stadsbesturen te hebben meegemaakt, maar plaatst het huidige in Rotterdam ‘’niet in het linker rijtje.’’ Ook heeft de D66-er, die drie jaar geleden de tussentijds uit eigen beweging opgestapte topwethouder Adriaan Visser kwam vervangen, kritiek op burgemeester Aboutaleb, die hij niet bepaald een teamplayer vindt.

Van Gils oordeelt verder in het kader van de woningmarkt dat de Woonvisie voor Rotterdam gedateerd is, niet superintelligent en doordacht. Hij hoort onderwijswethouder Kasmi iedere keer praten over het lerarentekort ‘’maar daar zijn we niet erg mee opgeschoten, toch?’’ en stoort zich verder aan al die visies die de ambtenaren moeten opschrijven. ‘’Daar word je toch gestoord van.’’ Problemen moeten niet achter het bureau, maar op straat worden opgelost, is zijn devies aan de nieuwe coalitie. Ook zijn collega-wethouder Bonte krijgt een sneer over het walstroomitem. Duurt hem allemaal veel te lang. 

Het besluit van de betaald voetbaltak van Feyenoord om geen nieuw stadion te gaan bouwen blijkt Van Gils trouwens rauw op z’n dak te zijn gevallen. Hij vreest dat Feyenoord hierdoor op den duur een soort Anderlecht of HSV Hamburg zal gaan worden: succesvolle clubs uit het verleden. Toch sluit hij niet uit dat er binnen twee tot drie jaar alsnog een nieuw stadion op de afgekochte positie binnen Feyenoord City gebouwd zal gaan worden. De wens van de meerderheid van de Feyenoord-supporters om in de Kuip te blijven laat hij buiten beschouwing. Ook de zeperd van het Warmtebedrijf, dat binnen zijn verantwoordelijkheid viel.