Wijbenga en Kurvers wethouders voor VVD

25 June 2018, 11:56 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De Rotterdamse VVD draagt Bert Wijbenga en Bas Kurvers voor als wethouders in het nieuwe stadsbestuur van VVD, CDA, CU-SGP, D66, PvdA en GroenLinks. Wijbenga krijgt de portefeuille Buitenruimte, Handhaving, Integratie en Samenleving en wordt eerste locoburgemeester. Kurvers gaat aan de slag met Bouwen, Wonen en Energietransitie gebouwde omgeving.

Fractievoorzitter Vincent Karremans: ''Wijbenga en Kurvers zijn resultaatgerichte aanpakkers en ze behoren tot de beste en meest getalenteerde bestuurders die onze partij te bieden heeft. Mijn fractie draagt ze dan ook met veel trots voor om als wethouders aan de slag te gaan voor een schone, hele en veilige stad, met voldoende betaalbare huizen en een ontspannen samenleving waarin iedereen meedoet. Ze gaan voor hardwerkende Rotterdammers het verschil maken.''

Wijbenga: ''Na 25 jaar politiewerk en 7 jaar volkshuisvesting, zie ik in deze klus een logische, uitdagende en eervolle volgende stap. Het gaat om de kwaliteit van leven in onze prachtige en boeiende stad. Die moet verder omhoog.''

''Het is voor mensen met een normaal salaris veel te moeilijk om in Rotterdam een huis te vinden. Als jongen uit IJsselmonde vind ik het een grote eer om als wethouder voor mijn stad aan het werk te mogen en bij te dragen aan de oplossing van dit grote probleem'', zegt Kurvers.

Bert Wijbenga (1964) werd na zijn middelbare schooltijd aan de Nederlandse Politie Academie opgeleid tot inspecteur. Aan de Vrije Universiteit behaalde hij zijn doctoraal politicologie, om zich vervolgens volledig op zijn politie-ambitie te storten. Hij bekleedde diverse functies bij de lokale politie en werd in 1999 politiechef in Leiden. Daarna maakte Bert de overstap naar de landelijke politie en gaf daar leiding als directeur Politie en plaatsvervangend Korpschef van het Korps Landelijke Politie Diensten. Wijbenga was vervolgens vijf jaar lang de plaatsvervangend Korpschef en Hoofd Operationele Zaken in Amsterdam. Zijn politieloopbaan rondde hij af als Hoofdcommissaris en Korpschef van Flevoland. Bert pakte vervolgens de handschoen op in Rotterdam en ging aan de slag als voorzitter van de raad van bestuur bij Woonbron. ''Bert is energiek, resultaatgericht en communicatief'', aldus de VVD.

Bas Kurvers (1980) is geboren en getogen in IJsselmonde. Hij studeerde Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Vervolgens werkte hij op het voormalige Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie als beleidsmedewerker Integratie en Religie ten tijde van de film Fitna. Vervolgens keerde Kurvers terug naar zijn geboortestad waar hij voor de gemeente ging werken als senior beleidsmedewerker Jeugdwerkloosheid en vervolgens als directiesecretaris en programmamanager Werk en Inkomen. Bas Kurvers sloot zijn tijd bij de gemeente Rotterdam af als plaatsvervangend afdelingshoofd strategie. Hierna maakt hij de stap als algemeen directeur van het Werkplein Hart van West-Brabant. De afgelopen vier jaar was hij verantwoordelijk voor het volledige programma van werk en inkomen in deze regio en de reorganisatie die de afgelopen jaren hier is doorgevoerd. Dit combineerde hij tot 2017 met het lidmaatschap van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, waar hij het woord voerde over ruimtelijke ordening en woningbouw. ''Bas is kalm, weloverwogen en vastberaden.''