Wijk Feijenoord wil metro en tram

16 April 2024, 06:00 uur
Politiek
mainImage
Metro of tram in het oude deel van de wijk Feijenoord?

De wijkraad van Feijenoord heeft verkeerswethouder Vincent Karremans en de RET een heroverweging gevraagd van het vervoersaanbod. Met een verwachte toename van 8000 bewoners binnen enkele jaren, wordt ook de komst van een tram- en metrolijn toegejuicht. Zeker met het oog op de versnelde toekomstige bouwontwikkelingen in de wijk.

‘’Het is van belang dat de RET haar aanbod aanpast om een kwalitatieve OV-verbinding te behouden, aangezien dit nieuwe bewoners kan stimuleren om het OV te gebruiken in plaats van een auto aan te schaffen’’, zegt wijkraad-voorzitter Kaya Ömer.

Bij het bestuderen van het Vervoersplan 2025 constateerde de wijkraad ook andere lacunes. Men zag dat buslijn 77 slechts een klein deel van de wijk bedient, ‘’terwijl we graag een uitbreiding zien om ook bewoners van het Eiland van Feijenoord te bereiken, met een route naar de Kuip, Zuidplein en rechtstreeks naar Katendrecht’’, aldus Ömer, die de problemen op de huidige route van buslijn 77 kent en daarom voorstelt om een deel van de route te wijzigen om vertragingen te voorkomen.

Bovendien wil de wijkraad van Feijenoord buslijn 66 vervangen door buslijn 32, die vanaf Zuidplein dezelfde route kan volgen als de huidige buslijn 66 en vervolgens naar Overschie kan rijden. ‘’Door deze aanpassing kunnen meer bewoners efficiënter worden bediend en blijft er ruimte voor een nieuwe buslijn 48, die veel bewoners van onze wijk graag (terug) willen zien’’, luidt het advies.