Dagblad010 | Wijkraad: 'En als er 100 cruiseschepen per jaar komen?'
mainImage

Wijkraad: 'En als er 100 cruiseschepen per jaar komen?'

De Baltimoretoren naast die van het Havenbedrijf
11 juni 2021, 14:01 uur
Politiek

De wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier heeft het stadsbestuur gevraagd om helder te maken hoeveel cruiseschepen er per jaar kunnen aanmeren aan de Holland Amerika Kade om de luchtkwaliteit voor de bewoners aanvaardbaar te houden.

Ook een onderzoek onder de bewoners zelf ‘’is het minste wat het college kan organiseren’’, laten de wijkraad-vertegenwoordigers De Held en Karam weten met in hun achtergrond de komst van de woontoren Baltimore tussen het World Port Center en de Cruise Terminal.

Tot nu toe weet de wijkraad niet meer dan dat de luchtkwaliteit op de Wilhelmina op de Kop van Zuid (Holland Amerikakade) volgens het stadsbestuur voldoet in ruime mate aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.

‘’Het percentage uren per jaar dat er een cruiseschip aangemeerd ligt is klein. Eén cruiseschip ligt 16 uur aangemeerd (17.00-9.00 uur) en er komen 50 cruiseschepen per jaar. Dat wil zeggen minder dan 10% aanmeertijd. Kwalitatief bezien zullen cruiseschepen slechts een geringe bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in de woningen in de Baltimore’’, aldus in de toelichting op het bestemmingsplan.

Daarin staat bovendien dat in en rondom dit plangebied ook in de toekomst (tot 2030) aan de grenswaarden zal worden voldaan door inzet op het gebruik van LNG en walstroom.

Maar omdat er in 2019 nog honderd schepen aanmeerden – twee keer zoveel als in de toelichting op het bestemmingsplan wordt aangegeven – stelt de wijkraad het toch op prijs als er een herberekening van lucht en geluid kan worden gemaakt op basis van werkelijke aantallen.

‘’We stellen daarom een draagvlakonderzoek te laten uitvoeren. Met hoeveel bussen loopt het verkeer vast? Hoeveel taxi’s kunnen erbij zonder dat het allemaal spaak loopt? Hoeveel passagiers kunnen er eigenlijk boarden zonder dat dat grote irritaties bij bewoners veroorzaakt? Met andere woorden’’, vragen De Held en Karam, ‘’wat is een goede inschatting van het aantal schepen dat de Pier redelijkerwijs kan ontvangen. Beleidsmakers houden graag de regie en geven zelf de kaders aan. Dat zal voor de wethouder niet anders zijn en daarom vinden we het opmerkelijk dat er niet al eerder voor een dergelijk onderzoek gekozen is.’’

 

 


Foto: KCAP