Dagblad010 | Wijkraad Noordereiland verbaasd: 'Een speeltuinvereniging?'
mainImage

Wijkraad Noordereiland verbaasd: 'Een speeltuinvereniging?'

29 juli 2021, 20:23 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Omdat de wijkraad van het Noordereiland door de ambtenaren van het stadsbestuur gevraagd was advies te geven over het concept Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen wilde het bestuur niet kinderachtig zijn en besloot keurig te antwoorden. Bovendien in stijl: inclusief referentienummer. Maar het antwoord was niet zonder humor: ‘’Geachte wethouder De Langen, helaas hebben we geen speeltuinvereniging.’’

Om de lol erin te houden luidde de laatste zin: ‘’Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.’’

Wel stond er tussenin nog één klein sneertje in de brief naar de wethouder, die het duimdroppen voor kinderen in de wijken aan het indammen is en vervangt door modernere methoden - ook in speeltuinverenigingsverband - om de stadsjeugd aan het spelen te krijgen: ‘’En daarom is Duimdrop op het Burgemeester Hoffmanplein onmisbaar voor onze kinderen.’’


Foto: Digitaal Dagblad