mainImage

'Windmolens van 250 meter hoog op Zuid is belachelijk'

14 september 2021, 22:13 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws

Grote kans dat de inwoners van Rotterdam-Zuid te maken zullen gaan krijgen met geluidsoverlast en slagschaduw als het college van B&W in Barendrecht vasthoudt aan zijn voornemen om bij het Vaanplein windturbines te laten bouwen van 250 meter hoog. Dat is 100 meter méér dan normaal. Leefbaar Rotterdam zegt te hopen dat zelfs de Rotterdamse GroenLinks-wethouder Bonte dit alsnog te gortig vindt.

Het voornemen van het college van Barendrecht heeft een geurtje, omdat er in dezelfde gemeente ook een motie is aangenomen die de bouw van deze turbines afwijst. ‘’Maar daar schijnt het college in Barendrecht zich niks van aan te trekken’’, zegt het Rotterdams raadslid Geert Koster. ‘’En ook wij hebben de afgelopen periode meerdere moties ingediend om de zorgen van de bewoners op Zuid voor het voetlicht te krijgen. De mensen willen immers serieus genomen worden. Maar nee hoor, keer op keer kiest ook het Rotterdamse stadsbestuur ervoor om net te doen alsof die zorgen bij de bewoners niet bestaan.’’

De fractie van Leefbaar Rotterdam heeft nieuwe hoop gekregen op een heroverweging sinds de Raad van State over het bestemmingsplan van Windpark Delfzijl heeft gezegd dat zorgvuldigheid en belangenafwegingen rondom plan- en vergunningsprocedures voor de realisatie van wind-op-land zeer op z’n plaats zijn. De raadsleden Koster en Simons duimen nu dat de jurisprudentie van die uitspraak ''eindelijk'' ook bij het Rotterdamse stadsbestuur zal landen.

Met andere woorden: neemt wethouder Bonte zowel het initiatief om met Barendrecht te praten als met de bewoners op Zuid? Leefbaar heeft het hem per brief gevraagd. ''Windmolens van 250 meter hoog zo dicht bij zoveel woningen, dat is belachelijk'', aldus Koster. 


Foto: Screenshot NOS