Woonstad maakt Feijenoord en Katendrecht duurder

21 September 2021, 18:02 uur
Politiek
mainImage
Feijenoord

Woonstad Rotterdam gaat haar goedkope woningvoorraad in Feijenoord de komende tien jaar verkleinen. 

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie sinds 2017 doorpakt met het verminderen van haar goedkoopste huizenbestand in Feijenoord, waarvan ook Katendrecht deel uit maakt. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Dat waren er in 2017 nog 2455.

In 2030 zullen er nog 1801 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling van 27 procent. 

Het aantal woningen van Woonstad met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, zal daarentegen toenemen. 

In 2017 bedroeg dat aantal nog 280 woningen. In 2030 moet dat uitkomen op 671 woningen. 

Woonstad is de afname - per saldo 10 procent - van haar sociale voorraad in Feijenoord, achter gesloten deuren, overeengekomen met de gemeente. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen Feijenoord en Katendrecht staan. 

Van leegstand is overigens nooit sprake geweest in de twee wijken. Er is veeleer sprake van het tegenovergestelde: er zijn lange wachtlijsten voor Woonstads sociale huurwoningen. 

De bestuurlijke overeenkomst, waarin de vier grote corporaties met de gemeente afspraken hebben gemaakt over het verminderen en duurder maken van de sociale voorraad in Rotterdam, is openbaar. Het gedeelte, waar de interessantste informatie in staat over wat er in de wijken gaat gebeuren, is daarentegen tot geheim stuk verklaard door de gemeente.