Woonwethouder blijft geloven in haar ruim 2 jaar oude cijfers

21 February 2024, 18:03 uur
Politiek
mainImage
Gemeente Rotterdam

De cijfers zijn ruim twee jaar oud. Maar woonwethouder Chantal Zeegers blijft ze als even betrouwbaar als zaligmakend beschouwen. Het gaat om… het aantal sociale huurwoningen van de Rotterdamse woningcorporaties. 

In de deze maand door haar aangepaste Woonvisie, die in maart wordt besproken in de gemeenteraad, schrijft Zeegers dat het er nu ‘ongeveer 124.500’ zijn. Haar bron is een stuk van de Rijksoverheid met zogeheten dVi-gegevens uit 2021 van de elf corporaties. 

Er zijn weliswaar actuelere, preciezere - en lagere - cijfers, die dateren van begin 2023 en uitkomen op 121.163 sociale huurwoningen van corporaties. Maar aan die telling blijkt Zeegers geen boodschap te hebben.

Vasthouden aan de ‘ongeveer 124.500’  in combinatie met haar belofte om de sociale corporatievoorraad gelijk te houden, betekent dat Zeegers (mocht - je weet maar nooit! - dat cijfer van 121.163 kloppen) de komende jaren extra sociale huurwoningen moet bijbouwen om niet onder die 124.500 uit te komen.