Zorgwethouder lijkt 'Pauluskerk-moe'

12 April 2024, 14:58 uur
Politiek
mainImage
ANP
De Pauluskerk

Het blijft spannen tussen de fractie van de Partij van de Arbeid en zorgwethouder Buijt als het gaat om de opvang van de groeiende groep daklozen in Rotterdam en de overlast die men er in de stad van ondervindt. De PvdA wil meer sociale huurwoningen voor deze groep en Rotterdam heeft die niet. De PvdA wil een humanere opvang voor de buitenslapers en accepteert in dat verband geen spat kritiek op de Pauluskerk. Buijt daarentegen vindt dat de opvangkerk weldegelijk een verantwoordelijkheid heeft ‘’die niet bij de voordeur eindigt.'' Waarmee de oude frictie tussen de PvdA en Leefbaar over de Pauluskerk weer is opgepookt, want de PvdA vatte de kritiek van de wethóuder op ‘’als een omkering van de verantwoordelijkheden.’’

‘’De Pauluskerk zorgt voor opvang van mensen, omdat de gemeente zijn taak verwaarloost’’, beet raadslid Engberts (PvdA) Buijt toe in een brief waarin hij het stadsbestuur expliciet verweet geen luisterend oor te hebben voor de opvangkerk. ‘’U zet in op handhaving en beboeten in plaats van de achterliggende problemen onder ogen te willen zien.’’

Terwijl raadslid Engberts naar vermoeden op een lang antwoord had gerekend, was de retourbrief van zorgwethouder Buijt kort, vooral standaard en tegelijkertijd daarmee veelzeggend. Gevoelsstrekking: de Pauluskerk heeft niks te klagen. Buijt gaat ook niet in op de kritiek en laat daarmee de indruk achter ‘’het Pauluskerkgedram van de PvdA’’ – een vaste uitdrukking uit de beginjaren van Leefbaar Rotterdam - zat te zijn.

‘’We vertrouwen erop'', schrijft hij, ''dat de Pauluskerk vanuit betrokkenheid en een gevoel van verantwoordelijkheid aandacht vraagt bij de gemeente voor de problemen die daklozen en bewoners ervaren en oplossingen daarvoor aandraagt.’’ En om het antwoord nog enigszins op een brief te laten lijken voegt hij eraan toe: ‘’ Zoals ook beschreven staat in het Actieplan Buitenslapers, gaat het college met de Pauluskerk (en omwonenden van de kerk) in gesprek om samen tot een oplossing te komen voor de overlastproblematiek. Dit is in het verleden ook vaker gedaan. Tijdens dergelijke gesprekken is aandacht voor ieders rol, mogelijkheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de problematiek.’’