Zuid weer iets verder vooruit 

18 July 2023, 06:10 uur
Politiek
mainImage
LMOFOTO

De schoolresultaten op Zuid stijgen en ook het aantal mensen met een baan is gegroeid. Bovendien blijven huidige bewoners in de oude stadswijken die het sociaal-economisch beter krijgen, steeds meer op Zuid wonen. Dit valt op te maken uit de Voortgangsrapportage 2022 van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).  

Rotterdam-Zuid heeft de opgaande lijn van voor de coronacisis weer te pakken maar het gebied is op verschillende onderdelen nog niet op het niveau van vóór deze periode, blijkt uit de jaarlijkse monitor waarmee de NPRZ-doelen worden gemeten. Met 24 van de 31 van deze zogenoemde indicatoren uit deze jaarlijkse monitor zit het NPRZ op of boven schema. 

De schoolprestaties zijn daar een voorbeeld van. Het aantal leerlingen dat een Havo- en Vwo-diploma heeft gehaald, is in 2022 toegenomen. Verder is het aantal leerlingen dat in het voortgezet onderwijs is teruggevallen in onderwijsniveau ten opzichte van het basisschooladvies, afgenomen en zijn er meer jongeren die een mbo-opleiding op niveau 3 en 4 volgen. 

Daarnaast heeft ook de daling van het aantal mensen in de bijstand - tot 2020 kenmerkend voor Zuid - zich de laatste twee jaar weer ingezet. Toch profiteren de uitkeringsgerechtigden van Zuid onvoldoende van het economisch herstel, omdat deze daling nog niet zo snel gaat als het gemiddelde van de vier grote steden. 

Bij de Wijkrechtspraak, inmiddels een begrip op Zuid, wordt het aantal behandelde zaken verhoogd. Ook krijgen professionals bij de veiligheidspartners trainingen om licht verstandelijke beperking (lvb) te herkennen waardoor de juiste hulp kan worden aangeboden. Dit is onderdeel van de acties die zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan 2023-2027 om mensen met een lvb op Zuid beter te kunnen ondersteunen.