mainImage

2e camera bij tentamens op Universiteit noodzaak

23 maart 2021, 12:26 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld

De gemeente Rotterdam heeft geen bevoegdheid in onderwijskundige keuzes en kan daarom de Erasmus Universiteit niet terugfluiten vanwege de aan studenten opgelegde verplichting om hun telefoon in te stellen als camera om op die manier fraude bij thuistentamens tegen te gaan. Raadslid Yigit van Denk had daarom bij onderwijswethouder Kasmi verzocht.

Wel heeft Kasmi het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit om een reactie gevraagd op het besluit tot de invoering van de tweede camera bij proctoringtentamens.

‘’Zonder 2e camera is er een serieus frauderisico waardoor de mogelijkheid bestaat dat de examencommissies niet meer voor het diploma kunnen instaan. Universiteit breed vinden we een dergelijk risico niet verantwoord’’, was het antwoord. ‘’Wij moeten in kunnen staan voor de diploma's die we uitreiken. Inzet van online proctoring is daarnaast noodzakelijk om te voorkomen dat studenten studievertraging oplopen. De Erasmus Universiteit blijft op zoek naar andere structurele maatregelen die de kwaliteit van tentaminering kunnen waarborgen".

Voor studenten die thuis geen tentamen kunnen maken of bezwaar hebben tegen het gebruik van de tweede camera (meestal om privacyredenen), is er trouwens de mogelijkheid om, via een tijdig verzoek, het tentamen op campus te komen maken.

 

 

 

 


Foto: Wikipedia