Bedrijven en overheden samen tegen vervuiling haven

28 March 2023, 13:46 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Port of Rotterdam

Bedrijven uit de kunststof producerende industrie hebben samen met de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersvereniging Deltalinqs een samenwerkingsovereenkomst getekend om gezamenlijk vervuiling door plastic korrels, poeders en vlokken in de haven van Rotterdam tegen te gaan. Met de overeenkomst zetten alle partijen een formele stap in het voorkomen van vervuiling in de Rotterdamse haven. Daarnaast zullen zij zich inzetten voor het schoonmaken van vervuilde plaatsen in de haven.

De Taskforce Clean Sweep Rotterdam bestaat uit diverse bedrijven uit de kunststof producerende industrie, vervoersbedrijven, de gemeente Rotterdam, ondernemersvereniging Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Plastics Europe Nederland. Ook DCMR Milieudienst Rijnmond is sinds de start bij het initiatief betrokken. De milieudienst steunt het initiatief, maar heeft de overeenkomst niet getekend vanwege zijn rol als onafhankelijk toezichthouder.

De leden erkennen in de samenwerkingsovereenkomst dat in de regio Rijnmond sprake is van ongewenste vervuiling als gevolg van plastic korrels en dat deze vervuiling bij voorkeur moet worden voorkomen door samen te werken. Zij zullen hiervoor kennis en ervaring uitwisselen en financiële middelen beschikbaar stellen.
Waardering van ministerie I&W

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat: “Ik waardeer alle inzet om te voorkomen dat (micro)plastics in het milieu terechtkomen. Daarom juich ik het initiatief van Leden Taskforce Clean Sweep Rotterdam van harte toe. Ik vind dit een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de plastic producerende industrie en relevante ketenpartijen om verantwoordelijkheid te nemen voor een schoon en leefbaar milieu. Ik zou ook andere plastic producerende bedrijven en ketenpartijen willen aanmoedigen om het hetzelfde te doen.”