Bewoners Kralingen: studentenoverlast wordt alleen maar erger

23 March 2023, 15:28 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Pixabay

Een nieuwe visie op studentenhuisvesting voor de komende jaren wakkert de overlast van studenten in Kralingen alleen maar aan. Daarvoor vrezen buurtbewoners, die de afgelopen jaren al gebukt gingen onder geluidsoverlast, uit de hand gelopen huisfeesten en afval. Het plan van wethouder Bouwen en Wonen Chantal Zeegers (D66) heeft grote, negatieve gevolgen voor Kralingen en andere sterk verkamerde wijken, denken de Kralingers. Naast plannen om studentenflats te bouwen die nog in de kinderschoenen staan, is de belangrijkste oplossing voor de kamernood om recente regels voor kamerverhuur alweer te versoepelen.

Waar sinds 1 juni 2021 een kamervergunning verplicht is vanaf drie, is dat straks pas vanaf vier studenten. Verder wordt het splitsen van woningen aangemoedigd om meer verkamering mogelijk te maken. In reeds sterk verkamerde buurten zullen nog meer appartementen en portiekwoningen studentenhuizen worden. Deze plannen staan haaks op recent beleid om de overlast en het aantal studentenpanden in sterk verkamerde wijken te verminderen.

Arthur ten Have (voorzitter bewonersinitiatief STOK, Stop Overlast Kralingen): “Bewoners van Kralingen krijgen opnieuw te maken met afnemende leefbaarheid. Terwijl er net een beetje vertrouwen was ontstaan in de samenwerking met de gemeente en het tij enigszins leek te keren.”

Wethouders Zeegers geeft hoog op van de bouw van nieuwe studentenhuisvesting. Ook de Kralingers juichen dit toe. ''Echter, deze plannen zijn nog vers, en het zal jaren duren voor ze zijn gerealiseerd. Tot die tijd mikt de wethouder op het breed aanjagen van verkamering als goedkope en snelle oplossing, zoals in het nieuwe Plan Studentenhuisvesting in een enkele zin wordt gemeld. Reeds sterk verkamerde wijken met veel overlast, zoals Kralingen, hebben het nakijken'', zo geven zij aan.

Groei

Door de enorme groei van de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam nam de kamerverhuur aan studenten in Kralingen in zo’n tien jaar explosief toe. Kralingen West en Oost tellen de meest verkamerde straten van Rotterdam, en ook zijn er veel studentenflats, zoals in Struisenburg. De overlast nam toe, bewoners vertrokken en na protest in de vorm van bewonersavonden, overlastmeldingen en brieven aan de Gemeente Rotterdam, beloofde toenmalig wethouder Bouwen en Wonen Bas Kurvers (VVD) in september 2021 “de kraan dicht te draaien”.

Onder een overgangsregeling werden tot 1 september 2022 zo’n 700 kamervergunningen uitgegeven waardoor in sommige straten nu circa de helft van de panden ‘officieel’ studentenhuis is. Door omwonenden werden 350 bezwaarschriften ingediend; soms ging men over tot een beroepsprocedure bij de rechtbank. Naast de meetbare verkamering zijn er nog talloze onvergunde situaties, die niet door de gemeente worden gecontroleerd.

Met het Actieplan Studentenoverlast (8 februari 2022) introduceerde wethouder Vincent Karremans (o.a. Handhaving en Buitenruimte, VVD) in samenwerking met STOK een pakket maatregelen om de overlast tegen te gaan en de kamerverhuur terug te dringen. Karremans: “Dit is een traject van lange adem.” Extra handhavers moeten het nachtelijk lawaai verminderen en de verrommelde straten (glaswerk, peuken, winkelwagens, fietswrakken, verpauperde panden) schoonhouden. Een belangrijk instrument is het Stoplichtmodel: van een studentenpand dat veel overlast veroorzaakt, kan de vergunning ingetrokken worden. Als er echter pas vanaf vier studenten een kamervergunning nodig is, verliest dit instrument goeddeels zijn werking. Voor de vele kleinere studentenhuizen heeft de gemeente geen stok achter de deur. Investeerders zullen hun bezit in de wijk uitbreiden, de overlast zal toenemen, en wethouder Karremans zal moeten dweilen met de kraan open, verwachten de bewoners.

Bewonersinitiatief STOK, dat contact heeft met bewoners van De Esch tot aan Oostplein, zet zich in om de (woon-) overlast veroorzaakt door een te hoge concentratie kamerverhuur in de wijk op een duurzame manier aan te pakken.