Bij een inclusief Rotterdam horen toch ook slechthorenden?

7 November 2020, 00:53 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Ellen Verkoelen

De fractie van 50Plus in Rotterdam vindt het tijd worden dat het modewoord inclusiviteit ook gaat geldt voor ouderen, en dus ook voor de slechthorenden die het stadhuis bezoeken. Te meer omdat die groep door de vergrijzing blijft stijgen.

Bekend is dat personen met een hoortoestel of cochleair implantaat een versterkte vorm van omgevingsgeluid horen. Een ringleidingsysteem in een zaal met geluidsversterking kan ervoor zorgen dat de juiste geluidssignalen hoorbaar zijn via het hoortoestel van mensen met een auditieve beperking. Slechthorenden met een hoortoestel of cochleair implantaat kunnen gebruik maken van de ringleiding door de op het hoortoestel voorziene T-stand te activeren.

Plaats die ringleidingsystemen dan ook in alle publieke ruimtes van het stadhuis waaronder in ieder geval de raadzaal en de burgerzaal, vindt 50Plus-fractievoorzitter Ellen Verkoelen, die het promoten van inclusiviteit in Rotterdam prima vindt als daarin ook de slechthorenden worden meegenomen.