Corruptie bij douane in haven moet boven tafel

13 September 2020, 12:34 uur
Rotterdam & Regio
mainImage

Burgemeester Aboutaleb gaat de staatssecretaris alsnog vragen of hij bereid is inzage te geven in het onderzoek naar de corruptie bij de douane in de haven van Rotterdam. Het gaat hier om een rapport dat weliswaar niet af is, maar wel in het bezit is van de Tweede Kamer. Die ongelijkheid stoort de gemeenteraad.

Te meer omdat het niet de eerste keer is dat om die informatie gevraagd wordt. Het was al eens eerder raadsbesluit opgeëist. De raadsleden Hoogwerf en Segers-Hoogendoorn vroegen zich af waarom Aboutaleb ‘’niet van plan was actieve inspanningen te verrichten’’, terwijl De Tweede Kamer nota bene ‘’geschokt gereageerd had’’ op het onderzoek.

Tijdens zijn uitleg bleek de burgemeester echter wel informatie te hebben opgevraagd, maar die van de onderzoekers niet te hebben gekregen. Reden? ‘’Het was een on-af-document’’, zei Aboutaleb en ze hadden de opdracht teruggegeven. Hij had de zaak hiermee als afgedaan beschouwd. 

Leefbaar en het CDA vonden ondermijnende criminaliteit te belangrijk om hiermee genoegen te nemen en vroegen per motie alsnog actie van Aboutaleb. Ook bezien tegen de achtergrond dat er vanuit De Tweede Kamer vragen aan CDA-er Segers-Hoogendoorn waren gesteld, maar toen stond hij door gebrek aan info met een mond vol tanden. Niet leuk.

’’Het rapport raakt de motor van de Rotterdamse economie’’, aldus Hoogwerf en Segers-Hoogendoorn, die – desnoods in vertrouwen – willen weten wat er zich allemaal bij de douane (als rijksorgaan) heeft afgespeeld in 2019. En zodoende gaat Aboutaleb het document alsnog in Den Haag opvragen. Opvallende tegenstemmers: VVD en PvdA. Niet omdat zij het rapport niet willen lezen, juist wel, maar omdat in de tekst van de motie stond dat ‘’de macht bij de burgemeester lag en dat is een leugen’’, aldus Tak (PvdA).