mainImage

‘’De wethouder doet gewoon alsof de bouw doorgaat’’

28 september 2020, 18:16 uur
Rotterdam & Regio

Het bestuur van de Stichting Groen Parkhaven maakt bezwaar tegen de manier waarop de Rotterdamse bouwwethouder Kurvers met zevenmijlslaarzen een voorsprong neemt op de mogelijke nieuwbouw aan weerszijden van de Euromast. Het verwijt is dat de gemeente onder het mom van privacywetgeving informatie achter houdt en de invoering van zelfbewoningsplicht en startersleningen koppelt aan het door een projectontwikkelaar ingediende unsolicited proposal  ‘Parkhaven010’.

‘’Kurvers wekt hiermee de suggestie dat dit plan al rond is, terwijl de gemeenteraad tot nu toe alleen het toetsingskader waaraan het masterplan moet voldoen heeft goedgekeurd’’, zeggen de bestuursleden Aad Twigt en Eveline Koolhaas-Grosfeld. ‘’Dus nog voordat het definitieve masterplan is ingediend, nog voordat de gemeenteraad zich hierover heeft uitgesproken, nog voordat het bestemmingsplan is gewijzigd en nog voor alle te verwachten bezwaarprocedures zijn afgehandeld, praat de wethouder al alsof er gebouwd wordt. Inderdaad, de 40.000 vierkante meter groen aan de Parkhaven is  gemeentelijke grond, maar die heeft sinds 2014 de bestemming groen en archeologie.’’

Het bestuur van de Stichting Groen Parkhaven zegt achter de invoering van zelfbewoningsplicht te staan en ook voorstander te zijn van startersleningen voor woningen die op gemeentelijke grond staan of vanuit gemeentelijk vastgoed zijn ontwikkeld. ‘’Maar we vragen ons wel af of er misschien al afspraken zijn gemaakt waarvan wij als burgers van Rotterdam niets mogen weten? Wordt hier de procedure unsolicited proposal ten onrechte gebruikt om de normale gang van zaken bij zo’n omvangrijk project te omzeilen? Niet te hopen’’, zegt het tweetal. ‘’Al roept de innige samenwerking tussen de projectontwikkelaar en de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling wel vragen op. Bovendien hebben onze WOB-verzoeken hierover tot nu toe niets opgeleverd.’’

 


 


Foto: Parkhaven010 (via gemeente Rotterdam)