Denk wil excuus Rotterdam voor zijn slavernijverleden

2 November 2020, 16:48 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Rechts: Van Baarle (boven) en Mohamed-Hoesein (onder)

Nu duidelijk is dat Rotterdam langdurig en grootschalig betrokken is geweest bij de slavenhandel, kan excuses niet uitblijven, vindt de moslimpartij Denk. Hun raadsleden Van Baarle en Mohamed Hoesein hebben daarom burgemeester Aboutaleb gevraagd of hij bereid is dit te doen en daarmee het voorbeeld te volgen van zijn Amsterdamse collega Halsema die dit nu ook overweegt.

Denk brengt in zijn opwekkingsbrief in herinnering dat Aboutaleb het kabinet al eerder heeft geadviseerd formele excuses te maken. En nu het resultaat van het dure onderzoek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) zo concreet negatief is voor de stad Rotterdam lijkt een lokaal excuus volgens Denk van even grote waarde.

‘’Rotterdammers van verschillende sociale klassen waren direct of indirect betrokken bij de slavernij. Er is ook nadrukkelijk aandacht in de publicaties voor de rol van Rotterdamse bestuurders in de organisatie en aansturing van slavenhandel en slavernij’’, aldus het Denk-tweetal, dat er aan toevoegt: ‘’ Slavernij en slavenhandel was echter niet voor alle Rotterdammers iets vanzelfsprekends. Er waren ook kritische stemmen uit Rotterdam. Zo liepen Rotterdamse vrouwen van het Ladies Anti-slavery committee voorop in de anti-slavernijbeweging.’’

De bedoeling was dat Amsterdam op 1 juli van dit jaar al zijn formele excuses aan zou bieden voor het slavernijverleden, waarmee het de eerste Nederlandse stad zou zijn die zich aansluit bij een langere lijst van steden en landen die al excuses hebben aangeboden: zoals Londen, Liverpool, Ghana en Benin.

Organisaties, politieke partijen en de afstammelingen van slaven beoordelen excuses als een erkenning dat slavernij heeft plaats gevonden en vinden dit belangrijker dan ‘’het diepe spijt betuigen’’, dat vrijwel overal al een keer heeft plaatsgevonden.