Denk wil hulp voor dakloze EU-arbeidsmigranten

7 September 2020, 17:10 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Pixabay

De Rotterdamse fractie van Denk zal komende donderdag tijdens de digitale raadsvergadering per motie méér opvangplekken voor dakloze EU-arbeidsmigranten vragen. Hard nodig, vindt raadslid Natasha Mohamed-Hoesein, ook om de overlast te verminderen. Denk ziet de kortdurende opvang het liefst direct gekoppeld aan hulp.

Bovendien pleit Denk Rotterdam voor een structurele oplossing voor de kleine minderheid van de EU-arbeidsmigranten die in Nederland wil blijven. De meesten van hen zijn mannen die een kind hebben met de Nederlandse nationaliteit. Het gaat in totaal om 10% van alle EU-arbeidsmigranten. Alle anderen willen volgens Mohamed-Hoesein op den duur terug naar hun eigen land.

Omdat steeds meer EU-migranten vanwege corona hun baan verliezen in Rotterdam is Denk ook voorstander van een ambtelijke ondersteuning voor de gedupeerden. In het verleden werd dit werk verricht door een ambtenaar genaamd Tilly, die via de Pauluskerk dag en nacht beschikbaar stond om de juiste zorg waaronder papieren voor migranten te organiseren.

De gemeente Den Haag heeft in dat verband al het terugkeerproject Perspektyva opgericht voor EUarbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa die dakloos zijn of dreigen te worden. Deze stichting helpt bij de terugkeer naar het land van herkomst door middel van een zorgtraject of opvang. Bovendien draagt Perspektyva zorg voor de EU-migranten die geen recht hebben op sociale voorzieningen zoals een uitkering. (*)

De linkse Rotterdamse oppositiepartijen Nida, 50Plus, SP en Partij voor de Dieren steunen Denk bij het verzoek aan het stadsbestuur om te onderzoeken in hoeverre het inhoudelijk mogelijk is om dergelijke ambtenaren ook in Rotterdam beschikbaar te stellen voor de samenwerking met de Pauluskerk.

(*) Op 12 juni van dit jaar schreef wethouder De Langen over het gemeentebeleid inzake EU-arbeidsmigranten het volgende: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8865012/1/s20bb007532_3_35353_tds -