mainImage

Er is bij Nieuw Stadion BV geen geld meer voor ontwikkeling

27 november 2021, 15:07 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld, Echwel Rotterdam

Nieuw Stadion B.V. heeft per 1 januari 2022 geen financiële middelen meer voor verdere activiteiten in het kader van nieuwbouw-ontwikkelingen. Dat staat in het jaarverslag van de N.V. Stadion Feijenoord. In de praktijk (maar niet vermeld) betekent dit dat er waarschijnlijk officieel afscheid genomen zal worden van enkele functionarissen, zoals directeur Vollebregt. Er zal nog wel een kleine groep overblijven voor het landaanwinningproject in samenspraak met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam).

Alleen als er tijdig extra financiering komt blijft het ontwikkelingsteam volledig in tact. In het jaarverslag staat namelijk ook deze zin: ‘’Met de BVO zal worden overlegd om te komen tot een gezamenlijk gedragen aanpak voor het vervolg. Een mogelijk vervolg vanaf januari 2022 kan vanuit de optiek van Stadion  Feijenoord N.V. en Nieuw Stadion B.V. alleen plaatsvinden indien hier externe financiering voor beschikbaar is.’’ Van wie die financiering dan zou moeten komen wordt niet vermeld.  

De N.V. Stadion Feijenoord zelf heeft – blijkens de cijfers – enerzijds een schuld van 35 à 40 miljoen onder meer de Amerikaanse bank Goldman Sachs, anderzijds nog genoeg liquide middelen tot eind 2022. De helpende hand van 4 miljoen kwam van de Stigam, die een lening verstrekte in ruil voor de parkeerplaatsen vóór de huidige Kuip. Zolang de Financial Close nog in de lucht hangt, is het een kortlopende schuld. Als de Financial Close er niet komt, is er jegens de Stigam geen verplichting tot terugbetaling. In dat geval moet de N.V. Stadion dertig jaar lang 800 parkeerplaatsen verplicht terughuren.  

Verder wordt de N.V. Stadion Feijenoord geholpen door staatssteun zoals het uitstellen van belastingschulden in verband met corona.