mainImage

Er wordt flink gebouwd in de Wielewaal

17 januari 2022, 12:14 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Door allerlei protesten van bewoners lag de voortgang in de nieuwbouw van woningen in de Rotterdamse wijk Wielewaal jaren stil. Op het grote braakliggende gedeelte wordt nu geheid voor aanstaande nieuwbouw van 205 koopwoningen.

Rechts op de foto de reeds eerder gerealiseerde nieuwbouw, veelal huurwoningen langs de Groene Kruisweg. De Wielewaal - met de markante huisjes gebouwd eind jaren '40 - is eigenlijk al jaren over de datum qua kwaliteit van woningen. Dat was toen bestemd voor 25 jaar. Bewoners (huurders) zijn erg verpand aan de groene wijk en hebben gevochten voor betaalbare nieuwbouw ter vervanging van hun oude woningen.

Er lopen nog steeds procedures tegen het huidige bouwplan, met naar mening van de bewoners veel te dure en onbetaalbare huurwoningen. De kans dat het huurdersprotest resultaat oplevert is inmiddels nihil. Het grootste deel van de wijk is inmiddels gesloopt, alleen het gedeelte parallel aan de Schulpweg en richting Kromme Zandweg heeft nog veel bewoners die stand houden. Het gedeelte langs de Korperweg is grotendeels verlaten en dichtgetimmerd.


Foto: LMOFOTO