Extinction Rebellion blokkeert de Europoort Rotterdam   

8 December 2023, 12:01 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
ANP

Op dit moment bezetten ruim 100 rebellen van Extinction Rebellion de toegangswegen tot de Europoort, zowel het kruispunt Moezelweg - Merwedeweg als het kruispunt Moezelweg - Saarweg. Hiermee wordt de helft van de Europoort geblokkeerd uit protest tegen de centrale rol die de haven speelt in de klimaatcrisis.

De Rotterdamse haven is de meest vervuilende haven van Europa zoals door Transport & Environment werd vastgesteld. ​​​​​De haven doet volgens Extinction Rebellion niet genoeg om de klimaatdoelen te halen zoals te lezen is in het EU Ports' Climate Performance rapport. Zolang het Rotterdamse Havenbedrijf haar verantwoordelijkheid weigert te nemen, ziet de actiegroep 'Herover de Haven' van Extinction Rebellion geen andere optie dan deze vreedzame blokkade.  

“Langetermijneffecten op het klimaat en op de gezondheid van de omwonenden worden opgeofferd ten behoeve van private winsten. Het Havenbedrijf een oplossing voor de klimaatcrisis in de weg”, aldus Ezra Özen van actiegroep Herover de Haven. 
In 2005 had het Havenbedrijf beloofd om haar uitstoot te halveren in 2025 zoals vastgelegd in 'Rotterdam Climate Initiative Actieprogramma en doelen 2007-2010. Maar in plaats van dat de uitstoot verminderde, is deze, bijna 20 jaar later, hetzelfde gebleven. Ondertussen zegt het Havenbedrijf zelfs pas in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiermee ontloopt de grootste vervuiler van Nederland diens verantwoordelijkheid om zelfs zijn eigen gestelde klimaatdoelen te halen.