mainImage

Feyenoord-supporters naar Raad van State vanwege nieuwbouw

27 februari 2021, 10:03 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld

Een groep Feyenoord-supporters binnen de denktank Stadion op Zuid stapt naar de Raad van State, omdat volgens hen ''de financiële uitvoerbaarheid van het stadionplan is onvoldoende aangetoond en het plan Feyenoord Rotterdam en Stadion Feijenoord N.V. richting een faillissement drijft.'' 

''In het voorjaar van 2020 hebben honderden Feyenoord-supporters een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Feyenoord City dat de bouw van een nieuw stadion mogelijk moet maken. Een paar honderd supporters hebben hiervoor de modelzienswijze gebruikt van Stadion op Zuid. Anderen dienden een eigen zienswijze in. Ondanks de tekortkomingen heeft de gemeenteraad in december 2020 toch het bestemmingsplan vastgesteld'', aldus Stadion op Zuid.

''Het mobiliteitsplan pakt nog steeds negatief uit voor supporters en geeft risico’s voor de business case. Hetzelfde geldt voor het seating plan, dat supporters confronteert met fors hogere toegangsprijzen. Al met al ziet onze advocaat in de verzamelde argumenten voldoende grond om tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep in te stellen bij Raad van State.''


Foto: OMA