Havensteder maakt Agniesebuurt duurder

4 October 2021, 13:37 uur
Rotterdam & Regio
mainImage

Havensteder gaat haar goedkope woningvoorraad in de Agniesebuurt de komende tien jaar verkleinen.

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie sinds 2017 doorpakt met het verminderen van haar goedkoopste huizenbestand in de Agniesebuurt. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Dat waren er in 2017 nog 1081.

In 2030 zullen er nog maar 774 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling van 28 procent.

Het aantal Havenstederwoningen met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, stijgt in de Agniesebuurt.

In 2017 bedroeg dat aantal nog 102 woningen. In 2030 moet dat zijn toegenomen tot 220. Zal een gevolg zijn van het verhogen van de huren van een deel van de ‘sociaal basis’-woningen.

Havensteder is de afname - per saldo 16 procent - van haar sociale voorraad in de Agniesebuurt, achter gesloten deuren, overeengekomen met de gemeente. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen in de Agniesebuurt staan.

De bestuurlijke overeenkomst, waarin de vier grote corporaties met de gemeente afspraken hebben gemaakt over het verminderen en duurder maken van de sociale voorraad in Rotterdam, is openbaar. Het gedeelte, waar de interessantste informatie in staat over wat er in de wijken gaat gebeuren, is daarentegen tot geheim stuk verklaard door de gemeente.