Havensteder maakt Lombardijen duurder

5 October 2021, 15:42 uur
Rotterdam & Regio
mainImage

Havensteder gaat haar goedkope woningvoorraad in Lombardijen de komende tien jaar verkleinen.

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie sinds 2017 doorpakt met het verminderen van haar goedkoopste huizenbestand in Lombardijen. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Dat waren er in 2017 nog 2629.

In 2030 zullen er nog maar 2313 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling van 12 procent.

Het aantal Havenstederwoningen met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, stijgt in Lombardijen.

In 2017 bedroeg dat aantal nog 384 woningen. In 2030 moet dat met 18 procent zijn toegenomen tot 471. Zal een gevolg zijn van het verhogen van de huren van een deel van de ‘sociaal basis’-woningen.

Havensteder is de afname - per saldo 8 procent - van haar sociale voorraad in Lombardijen, achter gesloten deuren, overeengekomen met de gemeente. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen in de Lombardijen staan.

De bestuurlijke overeenkomst, waarin de vier grote corporaties met de gemeente afspraken hebben gemaakt over het verminderen en duurder maken van de sociale voorraad in Rotterdam, is openbaar. Het gedeelte, waar de interessantste informatie in staat over wat er in de wijken gaat gebeuren, is daarentegen tot geheim stuk verklaard door de gemeente.