Havensteder maakt Terbregge duurder

2 October 2021, 11:55 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Landstraat Terbregge

Havensteder gaat haar goedkope woningvoorraad in de Terbregge de komende tien jaar verkleinen.

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie sinds 2017 doorpakt met het verminderen van haar goedkoopste huizenbestand in deze rond de eeuwwisseling gerealiseerde nieuwbouwwijk nabij Hillegersberg. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Dat waren er in 2017 nog 138.

In 2030 zullen er nog maar 83 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling van 40 procent.

Het aantal woningen met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, stijgt.

In 2017 bedroeg dat aantal nog 15 woningen. In 2030 moet dat zijn toegenomen tot 38. Zal een gevolg zijn van het verhogen van de huren van een deel van de ‘sociaal basis’-woningen.

Havensteder is de afname van haar sociale voorraad in de Terbregge, achter gesloten deuren, overeengekomen met wethouder Bas Kurvers. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen in de Terbregge staan.

Aanvankelijk zou, zo staat in de prestatieafspraken 2019 tussen Havensteder en gemeente, Terbregge juist niet duurder worden gemaakt. Omdat - citaat - ‘in Terbregge zichtbaar is dat het aantal sociale corporatiewoningen tot 2030 hard afneemt en daardoor niet op peil blijft'.

Deze afspraak lapte de corporatie echter aan haar laars. Zie http://kjonker.blogspot.com/2019/10/hoezo-afspraak.html

De gemeente stond het oogluikend toe. En in de prestatieafspraken 2020/2021 werd de maatregel om Terbregge zo goedkoop mogelijk te houden vervolgens weer teruggedraaid. Zie http://kjonker.blogspot.com/2019/10/hoezo-afspraak.html

Landstraat

In de BOK, zoals de bestuurlijke overeenkomst wordt afgekort, ontbreekt informatie over de circa honderd sociale huurwoningen rond de Landstraat. Deze woningen nam Rondom Wonen uit Pijnacker in 2017 over van de ter ziele gegane woningbouwvereniging De Goede Woning.

Inmiddels - per 1 januari 2021 - zijn deze geliefde grondgebonden eengezinswoningen in Terbregge weer doorverkocht aan een andere corporatie, Wooncompas uit Ridderkerk.

Rondom Wonen verkocht haar Terbregse bezit omdat het verduurzamen van de woningen te ingewikkeld en te duur zou zijn.