Havensteder maakt Vreewijk duurder

15 September 2021, 11:37 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Screenshot Ytou Tube

Havensteder gaat haar goedkope woningvoorraad in Vreewijk de komende tien jaar nog eens extra verkleinen.

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie sinds 2017 doorpakt met het verminderen van haar goedkoopste huizenbestand. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Dat waren er in 2017 nog 4271.

In 2030 zullen er in het tuindorp hiervan nog maar 3264 over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling van 24 procent.

Ook het aantal woningen met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, wordt schaarser.

In 2017 bedroeg dat aantal nog 866 woningen. In 2030 moet dat zijn teruggebracht naar 744. Een daling van 14 procent.

Havensteder is de afname van haar sociale voorraad in Vreewijk, achter gesloten deuren, overeengekomen met wethouder Bas Kurvers. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen in Vreewijk staan.

Van leegstand is overigens nooit sprake geweest in Vreewijk. Er is veeleer sprake van het tegenovergestelde: er zijn lange wachtlijsten voor de geliefde eengezinswoningen in deze tussen 1913 en 1919 gebouwde arbeiderswijk in Rotterdam Zuid.

De bestuurlijke overeenkomst, waarin de vier grote corporaties met Kurvers afspraken hebben gemaakt over het verminderen en duurder maken van de sociale voorraad in Rotterdam, is openbaar. Het gedeelte, waar de interessantste informatie in staat over wat er in de wijken gaat gebeuren, is daarentegen tot geheim stuk verklaard door de gemeente.