mainImage

'Het is nog al wat: 4 dagen de democratie stil leggen'

8 juni 2021, 23:17 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws

De fractievoorzitters van de dertien politieke partijen in Rotterdam krijgen morgen tijdens een ingelaste vergadering van het presidium te horen welke dreiging en intimidatie ten grondslag heeft gelegen aan het besluit van burgemeester Aboutaleb om de vergadering van maandagavond tussen de gemeenteraad en de staf van de N.V. Stadion en de BVO Feyenoord af te blazen. Een deel van de oppositiepartijen wil de ernst van de situatie goed kunnen beoordelen, en zelfs weten of bekend is wie er gedreigd hebben, liefst bij naam, ook omdat de drie inspreeksessies van de supporters voor de komende week zijn gecanceld.

‘’Want hiermee is het democratische proces niet voor één avond maar zelfs gedurende vier dagen stilgelegd. De democratie is blijkbaar zo zwaar aangetast dat de burgemeester het nodig acht dit zeer bijzonder zware en ernstige besluit te moeten nemen’’, zegt Ellen Verkoelen, de fractievoorzitter van 50Plus. ‘’Dat is eigenlijk alleen maar te rechtvaardigen indien daar een zeer acute dreiging aan ten grondslag ligt. Voor 50PLUS Rotterdam betekent dit dat op de kortst mogelijke termijn de raad door de burgemeester op de hoogte gesteld dient te worden wat die acute dreiging precies behelst.’’

‘’Veiligheid gaat uiteraard altijd voor’’, benadrukt Verkoelen. ‘’Echter onder het mom van veiligheid mag natuurlijk nooit het democratische inspraakrecht van geen enkele Rotterdammer worden beperkt, opgeschort of achterwege worden gelaten. 50PLUS Rotterdam gaat er dan ook volledig vanuit dat iedere Rotterdammer die zich heeft gemeld om in te spreken over het stadion Feyenoord, en daarvoor is uitgenodigd, dat ook daadwerkelijk zal kunnen doen.’’

Áart van Zevenbergen, de fractievoorzitter van de SP in Rotterdam, vindt óók dat als de veiligheid in het geding is dat - in dat geval - de democratie beschermd moet worden. ‘’Maar’’, koppelt hij er veelzeggend aan vast, ‘’laat het geen truc of frame zijn van de voorstanders, want dan word ik boos.’’

Van de oppositiepartijen is Maurice Meeuwissen van de PVV het meest kritisch: ‘’Nu kunnen de tegenstanders eindelijk hun stem laten horen en wordt dat geblokkeerd. Een democratischDieptepunt. Nokken met deze VVD- en D66-zakkenvullerij.’’

De meeste vertegenwoordigers van de coalitiepartijen verdedigen het besluit van de burgemeester en hebben geen vragen. Gerben van Dijk, woordvoerder CU-SGP, gaat er zelfs vanuit dat de voorstanders van een nieuw Feyenoord-stadion bedreigd zijn. ‘’Een dieptepunt als mensen zich zo bedreigd voelen dat ze maar afzien van hun recht op inspraak. En heel terecht dat de voorzitter van de raad dan een streep trekt. Vraag me af of het wel eens eerder gebeurd is dat (een commissie van) #raad010 niet bijeen kon komen omdat de veiligheidssituatie dat niet toeliet.’’

Christine Eskes, fractievoorzitter CDA Rotterdam: ’’Bizar en ongehoord. Door bedreiging en intimidatie een democratisch proces verhinderen en ondermijnen is onacceptabel. Democratie hoort te gaan over de kracht van argumentatie en niet de grootte van de spierballen.’’

Dennis Tak, raadslid Partij van de Arbeid Rotterdam: ‘’Totaal idioot dat dit nodig is. We zullen met elkaar een manier vinden om het gesprek voort te zetten. Dit soort gedrag kan echt niet door de beugel. Goed dat de politie en de burgemeester er bovenop zitten.’’

René Segers-Hoogendoorn, raadslid CDA Rotterdam: ‘’Democratische proces wordt zo fors gehinderd. Ongehoord. Tijd voor reflectie.’’

Jeroen Postma, raadslid GroenLinks: ‘’Een dieptepunt. Onacceptabel. Nu uitstellen is een juist besluit, maar we gaan die gesprekken later hebben. Democratie mag niet zwichten voor dreiging en geweld.’’