mainImage

In synagogen maximale groepsgrootte; moskeeën niet

30 september 2020, 14:47 uur
Rotterdam & Regio, Den Haag & Regio

Synagogen zien af van hun uitzonderingspositie op het gebied van groepsgrootte en volgen de landelijke richtlijn. De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Protestantse Kerk Nederland (PKN) blijven hun vieringen en diensten openstellen voor meer dan dertig personen, net als de Marokkaanse Moskeeën. Waar in alle openbare gelegenheden sinds dinsdagavond door de aangescherpte coronamaatregelen een maximum van dertig mensen geldt, is het belijden van een godsdienst ontheven van een maximale gezelschapsgrootte.

De RKK heeft de adviezen niet aangepast naar aanleiding van de landelijke maatregelen. "Wij hadden al een streng protocol 'kerkelijk leven op anderhalve meter afstand'", aldus een woordvoerder van de RKK. "Elke parochie moet zelf meten hoeveel mensen er binnen kunnen zijn waarbij iedereen op 1,5 meter afstand zit. Het aantal mensen aanwezig tijdens een viering, is dus afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw en kan zowel boven als onder de dertig personen uitkomen." Parochianen mogen niet zingen. Dat mag alleen een klein koor dat op afstand van elkaar en de parochianen staat.

Ook bij de diensten van de PKN geldt geen maximumaantal kerkgangers. "Door de uitzondering op de groepsgrootte kunnen wij kerkdiensten blijven organiseren zoals we nu gewend zijn", stelt een woordvoerder. Wel heeft de PKN naar aanleiding van de landelijke maatregelen het eigen advies aangescherpt wat betreft zingen tijdens vieringen. De kerk roept dringend op niet te zingen, met uitzondering van maximaal vijf voorzangers. Zij dienen een minimale afstand van 5 meter tot elkaar te bewaren. "Zo kunnen mensen wel zang horen en worden de kijkers thuis ook zoveel mogelijk betrokken." Voor activiteiten anders dan kerkdiensten adviseert de kerk een maximum van dertig personen aan te houden en zoveel mogelijk online te organiseren.

Ook de Marokkaanse Moskeeën hoeven geen aanpassingen te doen naar aanleiding van de verscherpte maatregelen. Een eigen gebedskleedje werd al meegenomen en de 1,5 meter afstand is een eis in alle gebouwen. Ook hier bepaalt de gebouwgrootte hoeveel mensen er met de onderlinge afstand aanwezig kunnen zijn. "Lokaal wordt het beleid bepaald, afhankelijk van besmettingscijfers en incidenten", stelt Said Bouharrou, vice-voorzitter van de Raad voor Marokkaanse Moskeeën. "Zo is de moskee in Nijmegen nu preventief gesloten om besmettingen te voorkomen."

Nederlandse synagogen maken geen gebruik van de uitzonderingspositie die bij het uitdragen van een levensovertuiging is gesteld. "Wij houden ons aan de algemene landelijke richtlijn en vinden meer dan dertig mensen bij elkaar onverstandig", zegt Ruben Troostwijk, voorzitter NIHS-Joodse Gemeente Amsterdam. "Wij roepen alle sjoels en organisaties op zich achter dit standpunt te scharen", zo valt te lezen in een bericht van het NIHS-bestuur aan de negen aangesloten synagogen. Daarnaast is een mondkapje in de synagoge verplicht, net als 1,5 meter afstand en mag er naast de voorganger niet gezongen worden.


Door: ANP