mainImage

Onderzoekers verwachten vooral bevolkingsgroei in grote steden

6 juli 2022, 11:19 uur
Rotterdam & Regio, Den Haag & Regio, IJsselmondeNieuws

Vooral in grote en middelgrote steden zal de bevolking de komende jaren door blijven groeien. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij rekenen ook op groei in randgemeenten rond de grote steden. In het noorden en oosten van het land liggen veel krimpgemeenten.

Nederland telt in 2035 naar verwachting 18,9 miljoen inwoners, 1,3 miljoen meer dan begin 2022. De statistici benadrukken dat het hier gaat om een prognose die hoger of lager kan uitpakken. Dat komt omdat ontwikkelingen als immigratie en woningbouw moeilijk te voorspellen zijn. Voor de specifieke prognose per gemeente hebben de onderzoekers een vergelijking gemaakt tussen 2021 en 2035.

Bijna 70 procent van de groei vindt naar verwachting plaats in gemeenten met 100.000 inwoners of meer. Het gaat hier bijvoorbeeld om Amsterdam. De hoofdstad groeit naar verwachting tot 2035 met 175.000 inwoners en passeert daarmee in 2030 de grens van 1 miljoen bewoners. Utrecht is de grote stad waar de hoogste relatieve groei wordt verwacht, van ruim 26 procent.

"De inwoners van de grote steden zijn relatief jong en groeien doordat er per saldo meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden", zeggen de onderzoekers over de verwachting dat grote steden het meest zullen groeien. "Ook hebben ze een grote aantrekkingskracht op immigranten, waaronder arbeidsmigranten uit de EU, expats en internationale studenten."

Van alle gemeenten zal de bevolking relatief het meest groeien in het tegen Amsterdam gelegen Ouder-Amstel, met een toename van bijna 41 procent. De onderzoekers verwachten in meer randgemeenten forse groei. Andere voorbeelden hiervan zijn Zuidplas bij Rotterdam en Rijswijk bij Den Haag.

Het CBS en PBL verwachten dat de bevolking in 54 gemeenten substantieel zal krimpen tot 2035, met meer dan 2,5 procent. Dat zal vooral aan de hand zijn in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek en Limburg. "Deze gemeenten vergrijzen ook sterker", lichten zij toe. "Jongeren verhuizen naar elders, bijvoorbeeld voor studie of werk."

Vergrijzing is overigens een ontwikkeling die in het hele land te merken zal zijn. De vier grootste gemeenten zijn minder vergrijsd dat de kleine gemeenten. Maar ook hier wordt een toename van ouderen verwacht. In krimpgemeenten zal het percentage ouderen het hoogst zijn, zo wordt verwacht.

 


Door: ANP | Foto: Guido Pijper