Parkeerchaos dreigt bij herontwikkeling Wegenergebouw

4 July 2021, 11:38 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Het oude Wegenergebouw (rechts)

De wijkraad Noordereiland is positief over de herontwikkeling van het Wegenergebouw aan de Prins Hendrikkade naar woningbouw, maar voelt zich gepasseerd en overvallen door de toezegging aan de ontwikkelaar van 83 parkeerplaatsen.

‘’Een speerpunt van onze wijkagenda is meer ruimte voor de mens en minder voor de auto. Om de overlast op de kades terug te dringen is daarom de afgelopen jaren met veel inzet en moeite gekomen tot een forse reductie van het aantal parkeerplaatsen op het eiland. De gemeentelijke diensten en de wijk trokken hierin gelijk op’’, laat het wijkraadbestuur weten in een ongevraagd advies aan het stadsbestuur.

De wijkraad vreest chaos, zoals die was voor de eerder genomen maatregelen. ‘’Het aantal van 83 parkeerplaatsen in de buitenruimte zal leiden tot aanzienlijke verzwaring van de parkeerdruk op dat deel van het eiland. Moeten we dit ervaren als een voldongen feit?’’, vragen ze de bouwwethouder.

Het bestuur vindt het verder ‘’verrassend’’ dat er door SO/projectleiding Noordereiland ‘’buiten beeld van de wijk’’ een overeenkomst is aangegaan met een marktpartij ‘’die een nadrukkelijk financieel belang heeft bij de realisatie van middeldure en dure woningen en dat daarbij de belangen van de buurt niet nadrukkelijk over het voetlicht zijn gekomen. Wij hebben steeds gehandeld in de veronderstelling dat ook binnen de diensten de wijkagenda een sturende rol heeft. Dat blijkt dus anders.’’