Dagblad010 | PvdA begint te koeren over Hoek van Holland
mainImage

PvdA begint te koeren over Hoek van Holland

De jongste inspreker over het recreatieoord Hoek van Holland, met boven (inzet) de raadsleden Engberts en Tak (PvdA)
8 april 2021, 00:43 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld

Niet alleen deze 10-jarige jongen liet van zich horen tijdens de inspreeksessies op het stadhuis over het voornemen van dit stadsbestuur om het recreatieoord Hoek van Holland te verkopen, maar per brief nu ook coalitiepartner Partij van de Arbeid.

Nu eindelijk na enig aandringen het financiële overzicht van het park is vrijgegeven en waaruit blijkt dat de exploitatie van het Oude en Nieuwe Kamp de afgelopen vijf jaar heeft geleid tot een batig saldo van 331.390 euro, ‘’hoe rijmt zich dat dan met de eerdere onderbouwing voor de verkoop waarin gesproken is van een tekort van 350.000 euro?’’

Dat schrijft raadslid-bankier Tak woensdagavond aan de wethouders Kurvers en Kasmi met daarbij de sneer ‘’dat de initiële terughoudendheid van de gemeente tekenend is voor het gebrek aan transparantie in het proces rondom het recreatieoord.’’

Medeondertekenaar is PvdA-fractievoorzitter Co Engberts, die zich al eerder achter de schermen voorzichtig kritisch uitliet over de verkoopplannen, die geen deel uit maken van het in 2018 dichtgetimmerde en tot dusver met alle macht (en capriolen) overeind gehouden coalitieakkoord.

Tak is dodelijk nieuwsgierig op welke wijze de administratie voor het recreatieoord door de gemeente is bijgehouden en of er ieder jaar wel een verslag is gemaakt waarin de kosten en baten zijn gerapporteerd?

In de opgave van de onderhoudskosten zijn vanaf 2018 posten van meer dan 800.000 euro opgenomen ten behoeve van ‘onderhoudswerkzaamheden gebouw’, terwijl posten van die extreme omvang in eerdere jaren niet voorkwamen. De recreanten kunnen werkzaamheden van dié omvang niet plaatsen, maar Tak en Engberts evenmin.

‘’Al met al ontstaat het beeld’’, aldus Tak, ‘’dat de gemeente haar financiële administratie niet helemaal op orde heeft, eenvoudigweg omdat de cijfers fors afwijken van eerder gecommuniceerde getallen. Resteert de vraag, wat gaat de gemeente doen om ervoor te zorgen dat de financiële rapportage in komende jaren wel op orde is en de kosten op juiste wijze toegerekend kunnen worden?’’

De fractie van de PvdA vindt het samenvattend ‘’gevaarlijk’’ om als stadsbestuur conclusies over verkoop te trekken als de financiële administratie niet op orde is. Het wil vóór 14 april antwoord, omdat dan de inhoudelijke behandeling over de beoogde verkoop van het recreatieoord ter sprake komt.