mainImage

Roel Langerakpark compleet vernield achtergelaten

Roel Langerakpark, oktober 2021
13 oktober 2021, 15:20 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld, Echwel Rotterdam

Het Roel Langerakpark is na het Toffler Festival 2021 dat op 2 oktober plaatsvond compleet vernield achtergelaten, blijkt uit een bezoek van de fractie van de Partij voor de Dieren. Dat rechtvaardigt de vraag van raadslid Van der Velden of de organisatie zich aan de evenementenvergunning heeft gehouden en of daarin iets vermeld staat over te verwachten slecht weer?

Zelf zegt Van der Velden zich een ongeluk te hebben zitten bladeren in het vergunningenboek, maar daarover niets te kunnen vinden. En dat terwijl in 2017 al besloten was slechtweerscenario’s mee te nemen in vergunningverlening van evenementen.

In die scenario’s worden aanvullende maatregelen genoemd om schade aan parken tijdens evenementen tot een minimum te beperken en voor het geval feestwethouder Kasmi ze vergeten mocht zijn, herhaalt de fractie van de Partij voor de Dieren ze op schrift: het neerleggen van extra rijplaten op de aan- en afvoerroutes, van extra vlonders op de plekken waar veel wordt gedanst of gelopen, van portafloormatten op de plekken waar bijvoorbeeld gedanst wordt en het bezanden van het terrein op de plekken die belast worden.

Volgens ooggetuigen van het Toffler Festival 2021 waren er geen tenten op het evenemententerrein geplaatst, waardoor bezoekers niet konden schuilen en om zo de ondergrond te beschermen.

 


Foto: PvdD