Dagblad010 | Rotterdam gaat budgethouders indexeren
mainImage

Rotterdam gaat budgethouders indexeren

14 oktober 2021, 16:15 uur
Rotterdam & Regio

Budgethouders (persoons gebonden budget wmo) die hun indexering (deels) gemist hebben over 2019 of 2020, worden door de gemeente Rotterdam in de gelegenheid gesteld deze gecompenseerd te krijgen. Het gaat hierbij uitdrukkelijk alleen om de mensen die ten onrechte hun indexatie (deels) gemist hebben ten opzichte van anderen voor wie deze wel werd doorgevoerd (*).

Iedere Rotterdammer kan wanneer dit nodig is een beroep doen op het stelsel van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Vanuit gemeentelijk beleid wil men zo goed mogelijk waarborgen dat hiervoor aan zorgverleners een reële prijs geboden wordt. Dit doet Rotterdam door middel van indexatie. Dit gebeurde in het verleden echter niet consequent, vandaar de reparatie. ‘’Budgethouders moeten hun zorgverleners marktconform moeten kunnen belonen vanuit het geboden tarief door de gemeente’’, aldus zorgwethouder De Langen in een van zijn laatste wethoudersbrieven.

(*) De compensatie strekt zich niet uit tot het compenseren voor het achterwege blijven van de indexatie voor de meeste cliënten Wmo en jeugdhulp in het jaar 2019, wat immers destijds een beleidskeuze van het college was. Het betreft alleen de cliënten voor wie de indexering wel was bedoeld (in het jaar 2019: alleen de cliënten huishoudelijke hulp) en voor wie deze niet tijdig of volledig werd doorgevoerd. Voor het jaar 2020 gaat het om cliënten uit alle groepen. De pgb-budgethouders Wmo en jeugdhulp die dit betreft zullen hier omstreeks half november 2021 een brief over ontvangen.


Foto: Pixabay