mainImage

Rotterdam gaat woonoverlast strenger aanpakken

Wethouder Bert Wijbenga
29 september 2020, 14:17 uur
Rotterdam & Regio

Rotterdam gaat woonoverlast sterker aanpakken. De gemeente, politie, elf woningcorporaties en drie vertegenwoordigers van particuliere verhuurders hebben afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen.

Door de samenwerking moeten zaken als geluidsoverlast van de buren, pesterijen of vuil dat voor de deur rondzwerft sneller opgelost kunnen worden. Daarom heeft wethouder Samenleven Bert Wijbenga samen met woningcorporaties en politie het Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast ondertekend. Dit convenant is opgesteld samen met de 25 gemeenten van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van complexe woonoverlast. De samenwerkingspartners mogen relevante privacygegevens met elkaar delen. Hierdoor kan woonoverlast sneller de kop ingedrukt worden.

De gemeente roept ook een speciaal team van handhavers in het leven. Deze handhavers zijn experts woonoverlast en controleren en helpen bij middelgrote overlast. Ook komt er een team van vier woonregisseurs die in actie komen bij ingewikkeldere zaken. Zij krijgen meer bevoegdheden dan de handhavers en mogen ingrijpen en maatregelen nemen, zoals uithuiszetting.

Wethouder Wijbenga hoopt met deze aanpak het woonoverlast in de stad terug te dringen: ''De aanpak van woonoverlast is met dit convenant écht kracht bij gezet. Rotterdammers moeten zich thuis veilig en prettig kunnen voelen, zeker ook in deze tijd. Wij informeren Rotterdammers over de stappen die zij kunnen nemen om woonoverlast bespreekbaar te maken.''