Dagblad010 | Rotterdam roept slachtoffers kinderopvang zich te melden
mainImage

Rotterdam roept slachtoffers kinderopvang zich te melden

14 oktober 2021, 16:36 uur
Rotterdam & Regio

De gemeente Rotterdam kan niet achterhalen hoeveel ouders er gebruik hebben gemaakt van de kinderopvanginstelling Sarafina, die niet geregistreerd bleek te staan en naar wie wel vanuit het stadhuis werd doorverwezen. Dus weet men ook niet hoeveel ouders daardoor in de problemen zijn gekomen door (hoge) terugvorderingen. Rotterdam roept zodoende de gedupeerde ouders op om zich te melden bij de belastingdienst of bij het hulpteam Toeslagen 010, zodat in gezamenlijkheid bekeken kan worden welke hulp noodzakelijk is.

‘’Vanwege privacy kwesties is het niet toegestaan lijstwerk van de Belastingdienst te vergelijken met onze gemeentelijke informatie om zo na te gaan welke gedupeerden van welke kinderopvanginstelling gebruik maakten’’, aldus wethouder Moti. ‘’Het is daarom niet te achterhalen of ouders die gebruik maakten van kinderopvang Sarafina zich bij de Belastingdienst hebben gemeld als gedupeerde en of zij inmiddels door de Belastingdienst zijn (h)erkend als gedupeerde in de kinderopvangtoeslagaffaire.’’

De voormalige kinderopvang Sarafina stelde minima in opleiding en ouders in een re-integratietraject een regeling voor, waarbij de ouders geen eigen bijdrage hoefden te betalen. Later bleek deze regeling frauduleus te zijn. De ouders hebben hierdoor tientallen duizenden euro's terug moeten betalen. Bovendien bleek de gemeente zelf de doorverwijzer naar Sarafina te zijn.

Inmiddels is de werkwijze bij Werk & Inkomen veranderd. Rotterdam verwijst niet meer naar specifieke kinderopvangvoorzieningen, maar naar het Landelijk Register Kinderopvang, waar ouders op basis van de inspectierapporten van de GGD zelf een keuze kunnen maken.