Rotterdam spoelt 13 slavernij-moties weg

4 February 2021, 17:03 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Nida
Het slavernijbeeld in Rotterdam op de plek waar vroeger de schepen van de Rotterdamse Lloyd lagen

De gemeenteraad van Rotterdam heeft donderdag 13 slavernij-moties weggestemd: 7 van Denk, 5 van Leefbaar Rotterdam en 1 van de PVV. Alle 13 waren afgeleid van de hoofdopdracht van het Rotterdamse stadsbestuur: het verder onderzoeken wie er nu precies excuus moet aanbieden voor het koloniale verleden van de stad.

Het basisonderzoek is gereed. Dat heeft drie boeken opgeleverd van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV en een kostenplaatje van 2 ton.

Uit dat onderzoek blijkt dat Rotterdam vanaf 1600 een rol speelde in het Nederlandse kolonialisme en ook in slavenhandel en slavernij. Ook hebben Rotterdamse bedrijven geprofiteerd van hun betrokkenheid. Daar moet een excuus opvolgen. Maar omdat de VVD niet wil dat de inwoners van Rotterdam dit moeten doen, suddert de finish van het door één raadslid van de PvdA aangeslingerde ‘probleem’ nog even door.  

Denk wilde perse dat Rotterdam bij de Nederlandse regering formeel en onomwonden excuses zou aanbieden voor het koloniale- en slavernijverleden. Ook wilde Denk dit samen met Amsterdam, Den haag en Utrecht realiseren. Maar het antwoord van de gemeenteraad was nee. Er volgde alleen steun van de SP, 50Plus, Partij voor de Dieren en Nida.

Verder wilde Denk een onderzoek laten verrichten naar de vraag in hoeverre de stad Rotterdam betrokken was bij de betaling aan de eigenaren van de tot slaaf gemaakte mensen en hierbij te betrekken of en hoe de stad Rotterdam dit heeft verwerkt in de financiën van de stad.

Het wilde ook een lobby laten starten richting het Rijk om de financiële drempels en bureaucratische belemmeringen rondom het wijzigen van de achternaam zoveel mogelijk te verminderen voor Rotterdammers, waarvan de grootouders de achternaam hebben gekregen van hun slavenmeester uit het slavernijverleden.

En tenslotte pleitte Denk voor het opzetten van samenwerkingsverbanden met Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden om kennis uit te wisselen door culturele uitwisselingsprogramma’s te ontwikkelen en te faciliteren.

Waarom Denk zich zo vastbijt in het slavenverleden van Rotterdam komt omdat, zegt de fractie, ''de sporen leiden tot gevoelens van uitsluiting en tot beleid waarin bewust dan wel onbewust aspecten van uitsluiting doorwerken.’’

Leefbaar

Leefbaar zag 5 moties weggestemd. Ten eerste: de onbespreekbaarheid van slavernijverleden. Dus: nooit en te nimmer excuses aanbieden. Ten tweede: het referendum. Met andere woorden: laat de Rotterdammer zelf beslissen en niet de gemeenteraad.

Verder: Herstelbetalingen? ‘’Ik betaal voor niemand’’. Als 4e: ‘’Hoor ook relativerende, realistische en kritische meningen over het slavernijverleden aan.’’ En tenslotte: ‘’Dit stadsbestuur schrikt wakker in de geschiedenisles, maar slaapt nog bij maatschappijleer.’’ Overal ging een streep doorheen.

PVV

Dat ondervond ook de PVV met slechts één motie: gewoon geen excuus. Met daarbij de volgende verklaring: ‘’omdat nooit schepen met slaven in de Rotterdamse havens hebben gelegen. Nooit slaven in Rotterdam zijn verhandeld en nooit slaven te werk zijn gesteld op Rotterdamse “plantages” of in Rotterdamse huishoudens en fabrieken.’’