mainImage

Sloop Pompenburgflat is duister avontuur 

11 december 2020, 18:09 uur
Rotterdam & Regio

De ontwikkelingen over de dreigende sloop van de Pompenburgflat aan het Hofplein dreigen te ontsporen in een onoverzichtelijke situatie als gevolg van een gebrek aan communicatie van de kant van de Bewonersvereniging Pompenburg.  

De voorzitter van deze bewonersvereniging, Cor Lecker, weigert tot nog toe te praten met de door de SP gesteunde actievoerders, die zich sterk maken voor het niet slopen van het 226 sociale huurwoningen tellende flatgebouw, ontworpen door architect Carel Weeber.  

Volgens actievoerders Menno Janssen en Wijnand Rijnders is het een slecht plan van verhuurder woningstichting Havensteder om de flat te verkopen aan een projectontwikkelaar. Deze ontwikkelaar Red Company wil de Pompenburgflat slopen om in samenhang met het dan óók te slopen Enniagebouw aan de Coolsingel en de kantoortoren op de voormalige plek van Bristol aan het Hofplein een megalomaan project te realiseren.  

Het moet Rotterdams grootste woontoren van 250 (!) meter hoog worden. Havensteder zou als minimale voorwaarde stellen dat er 226 sociale huurwoningen in worden opgenomen. En dat de zittende huurders van de Pompenburgflat in één keer daarnaar toe zouden kunnen doorverhuizen, voordat hun huidige woningen tegen de grond gaan.  

Janssen en Rijnders noemen dat een uitermate slechte ontwikkeling. Het tweetal, dat zich weet gesteund door een groeiende groep betrokken huurders, vindt dat er niks mankeert aan de Pompenburgflat. Het slopen ervan is ‘te gek voor woorden’. Het nut of de noodzaak ervan zien de Dikke & de Dunne, zoals het duo tegenwoordig wordt genoemd, totaal niet zitten. Om die reden strijden zij ook voor het behoud van de flat.  

Normaal gesproken zijn acties voor het behoud van sociale huurwoningen het best te coördineren via een bewonersvereniging, die - door in dit geval Havensteder - officieel wordt erkend als gesprekspartner. Voor de Pompenburgflat is dat al sinds lange tijd de bewonersvereniging, waarvan Lecker de voorzitter is. Maar aangezien hij niet in gesprek wil met de actievoerders, die al tot twee maal toe op een zondagmiddag, huurders hebben opgeroepen om in verzet te gaan tegen het voornemen om hun flat te slopen, is een onoverzichtelijke situatie ontstaan.  

Zolang deze ongewijzigd blijft, is de kans groot dat Janssen en Rijnders het voortouw nemen om samen met de bezorgde huurders, die zich op zondagmiddagen voor de kappersacademie verzamelen, een eigen bewonersvereniging op te richten. Deze wordt dan een soort van concurrent van de al bestaande Bewonersvereniging Pompenburg, die onder voorwaarden wél lijkt te willen instemmen met het sloopplan.  

Hoe groot de achterban van de bestaande vereniging is, is moeilijk te peilen. Daarentegen is wel zichtbaar dat de Dikke & de Dunne steeds meer aanhang krijgen.  

Op zondag 20 december, om 12 uur, organiseren zij een derde coronaproof meeting op de hoek van het Pompenburg en het Haagseveer. Als speciale gast zal daarbij aanwezig zijn advocaat mr. Ton Rhijnsburger. Hij is gespecialiseerd in het bestrijden van woningcorporaties en andere huisjesmelkers, die het hun huurders moeilijk willen maken.  

Het blijft gissen naar hoe de bestaande, zwijgzame Bewonersvereniging Pompenburg in de wedstrijd zit. Volgens Havensteder is er sprake van ‘kritisch en constructief’ overleg. Maar wat dat precies inhoudt, is onduidelijk.  

Enige helderheid daarover kan niettemin geboden worden door Gerard Weeber (geen familie van Carel, red.). Weeber is actief in FNV Lokaal en bekommert zich ook om het lot van huurders, die in de verdrukking komen. Hij vertelt: “Een paar dagen geleden belde ik met Cor Lecker. Het eerste wat hij mij meteen vroeg, was: ‘Ben je gestuurd door de SP?’ Vond ik een rare vraag. Want ik laat me door niemand sturen”. 

Vervolgens gaf Lecker een korte uiteenzetting.  

Weeber doet verslag: “Hij vertelde me dat hij de sloop van de flat niet op voorhand afkeurt. Maar dat zou dan wel moeten gebeuren onder goede voorwaarden. Allereerst moeten die 226 sociale huurwoningen in het project van Red Company worden teruggebouwd. Voor eenzelfde huur als de huidige woningen. Voorts zouden er ook nog eens ruim 200 extra sociale huurwoningen in die woontoren moeten komen. Oftewel, twintig procent van de overige circa 1100 woningen, die de projectontwikkelaar in die woontoren wil gaan realiseren”.  

In hoeverre dat laatste haalbaar is, zal blijken uit de beantwoording van vragen over de Pompenburgflat, die eind november zijn gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Die vragen zijn trouwens gesteld door de SP. Het zal de nieuwsgierigheid van Lecker er niet door doen afnemen.