Stikstofgevolgen Rotterdamse CO2-opslag te onduidelijk

4 February 2021, 18:30 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Digitaal Dagblad

Het is nog te onduidelijk hoeveel stikstof er vrij komt bij de bouw van een grote installatie voor het afvangen en opslaan van CO2 uit het Rotterdamse havengebied. Aantasting van nabijgelegen natuurgebieden blijft daardoor een risico bij het megaproject, dat Porthos heet. De ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken moeten beter uitleggen hoe schade aan kwetsbare duingebieden rond Rotterdam wordt voorkomen, schrijft een onafhankelijke commissie.

Commissieleden bestudeerden het zogeheten milieueffectrapport voor Porthos. In zo'n rapport worden alle effecten van toekomstige bouwprojecten in kaart gebracht voordat er een definitieve beslissing valt over de doorgang van het project.

Porthos, een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland en de Nederlandse Gasunie, werkt aan een systeem waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt opgeslagen in lege gasvelden in de Noordzee. Het moet op die manier bijdragen aan de klimaatambitie om in 2050 de CO2-uitstoot met 95 procent te hebben teruggebracht.

Bij de bouw van installaties kan veel stikstof vrijkomen, zo blijkt uit het milieueffectrapport. Ook kan het opwekken van alle elektriciteit die voor het opvangen en transporteren van CO2 nodig is voor meer stikstof zorgen.

De commissie die het rapport beoordeelde, vindt de informatie daarover echter onvolledig. Het gaat dan met name om de inschatting hoeveel stikstof er vrij komt. Ook over de hoeveelheid zeer zorgwekkende stoffen die kunnen vrijkomen is nog veel onzekerheid. De commissie oordeelt daarom dat er nog een risico is dat regels voor natuurbescherming worden geschonden.

Porthos laat in een persbericht weten geen belemmeringen in het advies te zien voor de voortgang van het project. Op veel andere punten vond de commissie de informatie in het milieueffectrapport namelijk wel volledig.


Door: ANP