Te veel uitval in het Rotterdamse basisonderwijs

21 November 2020, 11:05 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Pixabay

Het Rotterdamse basisonderwijs staat door corona te zwaar onder druk. De lesuitval is veel te groot doordat onderwijskrachten steeds vaker uitvallen vanwege quarantaine en er onvoldoende vervangers zijn en als ze er zijn, spelen vaak de kosten een te dominante rol. Het sluiten van scholen is usance geworden. Raadslid Van Zevenbergen wil dat er betere maatregelen worden genomen.

‘’Het sluiten van scholen heeft grote leerachterstanden tot gevolg, die blijvend merkbaar zijn’’, laat hij onderwijswethouder Kasmi weten. ‘’Eén op de 5 kinderen groeit op in armoede. En kinderen die opgroeien in armoede krijgen uiteindelijk vaak een lager schooladvies, aldus de gemeentelijke kinderombudsman van Rotterdam. Zoals het nu gaat komt het uitvoeren van de basistaken in het gedrang.’’

Meer zicht op schoolsluitingen is op dit moment van groot belang, vindt de fractie van de SP. Maar is dat zicht er wel?

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft half november de opdracht gegeven om maandelijks een peilingsonderzoek te doen onder scholen over de gevolgen van het coronavirus. Maar hebben de Rotterdamse basisscholen daar wel op gereageerd? Van Zevenbergen vindt het antwoord op die vraag van groot belang, want door dit onderzoek kan er in de eerste plaats zicht komen op schoolsluiting, lesuitval, en opbouw van leerachterstanden, maar kan er in tweede instantie ook sneller worden geanticipeerd op noodzakelijke maatregelen.