mainImage

Tweebosgroep: 'En nu geen mensen meer dakloos maken'

Tweebosbuurt
18 juni 2021, 11:57 uur
Rotterdam & Regio

Net als de Verenigde Naties eist de bewonersgroep Tweebos van Vestia dat geen van de huidige bewoners meer op straat gezet wordt. Dat geldt – schrijven Wim Leewis en Mustapha Eaisaouiyen naar aanleiding van de vaststelling van VN-rapporteurs over mensenrechtenschendingen in het Rotterdamse woonbeleid - dus ook voor onze Tweebosbewoners met een tijdelijk huurcontract.

‘’Deze huurders dakloos maken is volgens de Speciale Rapporteur voor het recht op huisvesting een schending van het verdrag dat hierop toeziet dat Nederland ondertekend heeft.’’

De bewonersgroep Tweebos heeft het stadsbestuur en Vestia vanmorgen opgeroepen om direct te stoppen met de sloop van de woningen. Het eist van de gemeente een diepgaand onderzoek, ‘’waarbij een reconstructie van het hele proces duidelijk zal maken welke mensenrechten geschonden zijn en op welke manieren onze bewoners gediscrimineerd zijn. Alle betrokken instanties zullen hierbij verantwoording moeten afleggen.’’

Het recht op een adequate levensstandaard van de bewoners van de Tweebosbuurt die in armoede leven is geschonden, laten Leewis en Eaisaouiyen weten. ‘’De netto huurlasten stegen na de gedwongen verhuizing significant. Daarnaast misbruikt Vestia de discriminerende en racistische Leefbaarometer om het Gerechtshof in Den Haag te overtuigen dat de leefbaarheid in onze buurt ruim onvoldoende is. Deze Leefbaarometer bevat indicatoren die gestoeld zijn op onder andere etniciteit.’’

‘’De rechten van onze buurtbewoners zijn geschonden doordat onder andere huurders onder druk gezet zijn om te tekenen voor huurbeëindiging nog voordat zij een andere woning gevonden hadden’’, luidt hun verklaring. ‘’Drukmiddelen als de verhuiskostenvergoeding, directe bemiddeling en het monitoren van reacties op Woonnet Rijnmond zijn gebruikt om mensen te laten tekenen voor huurbeëindiging. Hierdoor is de rechtspositie van onze buurtbewoners onherstelbaar beschadigd, aangezien huurders die spijt hadden van deze ‘vrijwillige’ huurbeëindiging van Vestia dit niet mochten terugdraaien. De Speciale Rapporteurs vinden het niet voldoende om bewoners alleen een urgentieverklaring te bieden, omdat er sprake is van een woningnood.’’

De woonvisie van het gemeentebestuur en het beleid van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) op het gebied van wonen – aldus de Bewonersgroep Tweebos in een persverklaring na het VN-rapport – ‘’leiden tot meer armoede en dakloosheid, vooral voor mensen met toch al kwetsbare positie.’’