'Verkiezingsprogramma's schieten tekort in woningnood'

5 March 2021, 08:42 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
ANP

De voorgestelde maatregelen tegen de krapte op de woningmarkt in de verkiezingsprogramma's van politieke partijen zijn niet voldoende om het woningtekort snel op te lossen. Dat stelt hypotheekadviseur De Hypotheker op basis van een analyse van de programma's. Met name voor starters en senioren, de groepen die het meest op zoek zijn naar betaalbare woonruimte, is er op korte termijn geen perspectief.

De Hypotheker analyseerde de verkiezingsprogramma's op zeven thema's: de komst van een minister voor Wonen, landelijk versus stedelijk bouwen, het bouwen van meer nieuwbouwhuizen, de hypotheekrenteaftrek, starters en senioren, herontwikkeling en doorstroming op de woningmarkt en duurzaamheid.

Uit de analyse komt naar voren dat er wel aandacht is voor de problemen op de woningmarkt, maar op de korte termijn worden geen oplossingen geboden om het woningtekort aan te pakken. Naast het aanjagen van de doorstroming gaat het dan ook om de bouw van huizen. Volgens De Hypotheker is er momenteel een tekort van 285.000 woningen.

Aandacht voor de woningmarkt

Politieke partijen hebben wel aandacht voor de woningmarkt. Ze willen starters bijvoorbeeld helpen door de starterslening aantrekkelijker te maken en studieschuld minder te laten meewegen, of de overdrachtsbelasting af te schaffen. Voor ouderen zijn er plannen om een deel van de nieuw te bouwen huizen te reserveren voor betaalbare en flexibele woonvormen voor senioren. Ook heeft doorstroming veel aandacht, zoals het omvormen van leegstaand vastgoed voor wonen.

Volgens de hypotheekadviseur is de krapte op de woningmarkt is zo groot dat dit niet in een kabinetsperiode opgelost kan worden. Met de huidige plannen kan het woningtekort verkleind worden, maar er is veel meer voor nodig om de problemen echt te kunnen oplossen.


Door: ANP