Vestia maakt Hoogvliet-Zuid duurder

6 October 2021, 00:41 uur
Rotterdam & Regio
mainImage

Vestia gaat haar goedkope woningvoorraad in Hoogvliet-Zuid de komende tien jaar behoorlijk verkleinen. 

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie sinds 2017 doorpakt met het verminderen van haar goedkoopste huizenbestand in Hoogvliet-Zuid. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Dat waren er in 2017 nog 2250.

In 2030 zullen er nog maar 1789 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling van 21 procent. 

Ook het aantal Vestiawoningen met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, daalt in Hoogvliet-Zuid.

In 2017 bedroeg dat aantal nog 653 woningen. In 2030 moet dat met 16 procent zijn afgenomen tot 549. Zal een gevolg zijn van het verhogen van de huren van een deel van de ‘sociaal basis’-woningen. 

Vestia is de afname - per saldo 19 procent - van haar sociale voorraad in Hoogvliet-Zuid, achter gesloten deuren, overeengekomen met de gemeente. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen in Hoogvliet-Zuid staan. 

Woonbron is trouwens ook als sociale huisbaas actief in Hoogvliet. Maar over de daling of groei van haar Hoogvlietse bezit in de komende jaren staat niets vermeld in de bestuurlijke overeenkomst. 

De bestuurlijke overeenkomst, waarin de vier grote corporaties met de gemeente in 2019 afspraken hebben gemaakt over het verminderen en duurder maken van de sociale voorraad in Rotterdam, is openbaar. Het gedeelte, waar de interessantste informatie in staat over wat er in de wijken gaat gebeuren, is daarentegen tot geheim stuk verklaard door de gemeente.