Dagblad010 | Vestia onderhandelt met Patrimonium’s Hof
mainImage

Vestia onderhandelt met Patrimonium’s Hof

16 september 2020, 15:29 uur
Rotterdam & Regio

Uitvoering van het plan van Vestia om een gerechtelijke procedure te starten tegen de bewonerscommissie Patrimonium's Hof staat op een laag pitje. De woningcorporatie liet begin juli weten dat de bewonerscommissie medewerking aan het sociaal plan voor de zogenoemde herstructurering van de 103 in Bloemhof gelegen woningen zou saboteren.

Bij de Rotterdamse rechtbank hoopte Vestia voor elkaar te krijgen dat de bewonerscommissie wordt veroordeeld op grond misbruik van bevoegdheid. In een uiterste geval kan de rechter de bewonerscommissie dan een maatregel opleggen ter sanctionering van ongewenst gedrag.

Woordvoerder Monique de Geus van Vestia over de huidige stand van zaken: ''We zijn nog in gesprek met de bewonerscommissie over het Sociaal Plan. De gesprekken hierover lopen nog. Als we er samen met de bewonerscommissie niet uitkomen, vragen we gezamenlijk aan een rechter om een uitspraak te doen over het Sociaal plan.''

Ook het voornemen om de huurovereenkomsten van de bewoners per 1 oktober op te zeggen loopt vertraging op.

De Geus: ''De huurovereenkomsten met bewoners zijn nog niet opgezegd. Wij verwachten dat dit najaar te doen. Pas wanneer een bewoner niet vrijwillig akkoord gaat met de opzegging wordt er een juridische procedure door ons overwogen.''


Foto: Google Maps