mainImage

Wethouder Kurvers verlengt coulanceregeling

Wethouder Kurvers
2 september 2020, 23:14 uur
Rotterdam & Regio

De gemeente verlengt de coulanceregeling voor huurders van gemeentelijk vastgoed die door de coronacrisis een huurachterstand hebben opgelopen tot eind dit jaar.

Er zijn de afgelopen maanden 230 verzoeken van huurders binnengekomen om gebruik te maken van deze coulanceregeling. De helft heeft de huur alweer voldaan of een deel daarvan. Het totaalbedrag aan opgeschorte huur, bedraagt per half augustus ruim 8,9 miljoen euro.

De economische gevolgen van de crisis variëren sterk per ondernemer. Daarom zal per huurdersbranche een oplossing op maat worden ontwikkeld. Om bestaande zorgen en betaalachterstanden beter in beeld te krijgen zal in september opnieuw worden geïnventariseerd worden hoe de aanvragers van de regeling ervoor staan.

Samen met een speciaal team Corona Impact & Nazorg zoekt de gemeente naar een passende aanpak per branche voor de langere termijn. ''Corona is nog steeds onder ons en in verschillende sectoren lijden ondernemers en instellingen grote verliezen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente in contact blijft met hen om samen tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld bij huurachterstanden'', aldus wethouder Bas Kurvers.