Woonbron maakt Carnisse duurder

24 September 2021, 12:48 uur
Rotterdam & Regio
mainImage

Woonbron gaat haar - momenteel toch al vrij kleine - goedkope woningvoorraad in Carnisse de komende tien jaar nog eens verder verkleinen. 

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie tussen 2017 en 2030 haar goedkoopste huizenbestand in deze achterstandswijk op Zuid aanzienlijk gaat verminderen. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. In 2017 had Woonbron er nog 139. 

In 2030 zullen er nog 43 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling van 69 procent. 

De categorie woningen met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, speelt geen rol voor Woonbron in Carnisse. Volgens de cijfers uit de BOK, zoals de bestuurlijke overeenkomst wordt afgekort, bedroeg dat aantal in 2017 één. En in 2030 blijft dat op één staan. Onduidelijk is of het om dezelfde woning gaat. 

Woonbron is de afname van haar sociale voorraad in Carnisse, achter gesloten deuren, overeengekomen met de gemeente. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen staan. 

Sloop en onteigenen? 

Het geheime deel van de BOK verzwijgt niet dat particuliere huisbazen ‘aan de macht’ zijn in Carnisse. Zij verhuurden, zo valt uit het niet-openbare stuk op te maken, in 2017 maar liefst 5639 woningen met huren onder de - huidig prijspeil - 680 euro. 

In 2030, zo luiden de voorspellingen, zijn er daar nog maar 3675 van over zijn. Een daling van 35 procent. 

Op basis van de bedoelingen van het NPRZ mag men ervan uitgaan, dat die daling een gevolg zal zijn van - deels al bekende, deels nog niet eerder aangekondigde - plannen voor aankoop, onteigening en sloop van grote delen van Carnisse. Daarnaast kan een afname van het goedkope - en vaak ook slechtste - particuliere bezit ook worden gerealiseerd door het iets te enthousiast optrekken van de huren. Dat is een omstreden praktijk, waar de gemeente nauwlettend op zegt toe te zien.  

Nog een opvallende, statistische voorspelling uit de BOK: in 2017 telde Carnisse 281 particuliere huurwoningen in de ‘sociaal plus’ prijsklasse van 680 tot 752 euro. In 2030 blijft dat aantal onveranderd. Gaat naar aller waarschijnlijkheid om dezelfde woningen. Waar de voorspelling op gebaseerd is, blijkt niet uit de stukken.